Vikten av digitaliserat arbete för hög patientsäkerhet – Alfa eCares medarbetare Jan Johansson delar sina erfarenheter

Vikten av digitaliserat arbete för hög patientsäkerhet - Alfa eCares medarbetare Jan Johansson delar sina erfarenheter

För att tillgodose det växande behovet av effektiviserade arbetsprocesser samt ökad patientsäkerhet inom vård- och omsorg, spelar digialiseringen en betydande roll. Vår medabetare Jan Johansson, mer känd som Janne, arbetar med support och teknisk drift hos oss på Alfa eCare. I en intervju berättar han om sina erfarenheter och ger sin syn på den digitala utvecklingens betydelse.

Jan Johansson Alfa eCare

Under tidigt 90-tal började Janne arbeta som legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i anestesiologi och några år senare gick han över till att arbeta som ambulanssjuksköterska.

Janne har lång historia inom Alfa eCare, som sträcker sig tillbaka till 1999 när dåvarande Joliv AB startades. Då började han som teknisk konsult och under många år delade han sin tid mellan ambulansen och det tekniska arbetet, närmare bestämt fram till år 2017. Sedan dess arbetar han heltid hos oss med support och teknisk drift, vilket inkluderar flera ansvarsområden såsom systemspecialist för bland annat produkten Epsilon och testning av nya funktioner.

Patientsäkerhetens grundbult

Janne är övertygad om att digitaliseringen har haft stor vikt för den ökade patientsäkerhet vi har idag jämfört med förr.

Jan Johansson Porträtt

– Den har allra största tänkbara vikt! Med våra produkter har du alltid aktuell information tillgänglig, inte i en inaktuell pärm liggande nere i bilen. Vi ger dig möjligheten att alltid vara korrekt informerad, vilket är en grundbult i patientsäkerheten.

Han berättar om ett exempel från verkligheten;

– En av våra kunder kopplade på digital signering av läkemedelsgivning med vårt system SignIt, istället för att använda de gamla signeringslistorna och tack vare det gick avvikelsehanteringen kring detta ned med över 50%!

 

 

Utmaningar och kund-tips

– Vi behöver möta framtidens utmaningar där vi blir allt fler äldre med behov av vård och omsorg och sannolikt allt färre som ska göra jobbet. Det handlar om att hjälpa utföraren att få fram en effektiv planering av sin dag och se till att resurserna används på rätt sätt, säger Janne.

För ett ännu mer effektivt arbete hos våra kunder, delar Janne med sig av sitt bästa inhouse-tips.

– Var inte rädd för att prova saker! Om du exempelvis arbetar i Epsilon kan du använda dig av din utbildningsgrupp och testa det du är osäker på där, håll koll på loggen för att se vad utfallet blir. Med det sagt, låt bli att ändra på besökstyper och insatser, prata med oss först så kan vi guida dig rätt!

Motiverande faktorer i arbetet

Det råder inget tvivel om att Janne motiveras av att finnas till hjälp för både kunder och kollegor.

– Jag har förmånen att ha ett jobb där jag tycker om alla mina arbetsuppgifter, men störst tillfredställelse är nog när jag knäckt ett riktigt klurigt supportärende. Det är också tillfredsställande att jag med mina kunskaper och stöttning kan hjälpa mina kollegor att komma framåt i sina projekt.

– Det finns många delar som håller mig motiverad, men främst är det att jag vet att mitt lilla bidrag här hjälper mina medmänniskor ute i vård-Sverige. Vi är en av många viktiga kuggar i hjulet som håller vården i gång, avslutar Janne.

Har du frågor om våra system, hur du kan arbeta för att öka patientsäkerheten eller annat som har med våra digitala lösningar att göra? Varmt välkommen att kontakta oss här.

Under tidigt 90-tal började Janne arbeta som legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i anestesiologi och några år senare gick han över till att arbeta som ambulanssjuksköterska.

Janne har lång historia inom Alfa eCare, som sträcker sig tillbaka till 1999 när dåvarande Joliv AB startades. Då började han som teknisk konsult och under många år delade han sin tid mellan ambulansen och det tekniska arbetet, närmare bestämt fram till år 2017. Sedan dess arbetar han heltid hos oss med support och teknisk drift, vilket inkluderar flera ansvarsområden såsom systemspecialist för bland annat produkten Epsilon och testning av nya funktioner.

Patientsäkerhetens grundbult

Janne är övertygad om att digitaliseringen har haft stor vikt för den ökade patientsäkerhet vi har idag jämfört med förr.

Jan Johansson Porträtt

– Den har allra största tänkbara vikt! Med våra produkter har du alltid aktuell information tillgänglig, inte i en inaktuell pärm liggande nere i bilen. Vi ger dig möjligheten att alltid vara korrekt informerad, vilket är en grundbult i patientsäkerheten.

Han berättar om ett exempel från verkligheten;

– En av våra kunder kopplade på digital signering av läkemedelsgivning med vårt system SignIt, istället för att använda de gamla signeringslistorna och tack vare det gick avvikelsehanteringen kring detta ned med över 50%!

Utmaningar och kund-tips

– Vi behöver möta framtidens utmaningar där vi blir allt fler äldre med behov av vård och omsorg och sannolikt allt färre som ska göra jobbet. Det handlar om att hjälpa utföraren att få fram en effektiv planering av sin dag och se till att resurserna används på rätt sätt, säger Janne.

För ett ännu mer effektivt arbete hos våra kunder, delar Janne med sig av sitt bästa inhouse-tips.

– Var inte rädd för att prova saker! Om du exempelvis arbetar i Epsilon kan du använda dig av din utbildningsgrupp och testa det du är osäker på där, håll koll på loggen för att se vad utfallet blir. Med det sagt, låt bli att ändra på besökstyper och insatser, prata med oss först så kan vi guida dig rätt!

Motiverande faktorer i arbetet

Det råder inget tvivel om att Janne motiveras av att finnas till hjälp för både kunder och kollegor.

– Jag har förmånen att ha ett jobb där jag tycker om alla mina arbetsuppgifter, men störst tillfredställelse är nog när jag knäckt ett riktigt klurigt supportärende. Det är också tillfredsställande att jag med mina kunskaper och stöttning kan hjälpa mina kollegor att komma framåt i sina projekt.

– Det finns många delar som håller mig motiverad, men främst är det att jag vet att mitt lilla bidrag här hjälper mina medmänniskor ute i vård-Sverige. Vi är en av många viktiga kuggar i hjulet som håller vården i gång, avslutar Janne.

Har du frågor om våra system, hur du kan arbeta för att öka patientsäkerheten eller annat som har med våra digitala lösningar att göra? Varmt välkommen att kontakta oss här.

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.