Kvalitetsarbete

INFORMATIONSSÄKERHET & KVALITET

Säkerheten i fokus

Att säkerställa hanteringen av den skyddsvärda information som Alfa eCare förvaltar på uppdrag av våra kunder är av grundläggande betydelse för oss.

Förvaltning och utveckling av Alfa eCares produkter sker på ett sådant sätt att nedanstående områden säkerställs.

Konfidentialitet – att information endast tillgängliggörs för behöriga individer, objekt eller processer.

Riktighet – att information skyddas mot oönskad förändring eller borttag, oavsett om förändringen är avsiktlig eller oavsiktlig.

Tillgänglighet – att information är tillgänglig i förväntad utsträckning, för behöriga användare och inom önskad tid.

 Socialtjänstlagen (SoL)
 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 Patientdatalagen (PDL)
 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)

MER FÖR DIG

Du kanske också är intresserad av

Alfa eCare Data Protection

Informationssäkerhet

Ledningssystem för informationssäkerhet

KOMMER SNART - Läs mer om hur Alfa eCare arbetar med informationssäkerhet.

alfa-ecare-miljopolicy

Miljö & hållbarhet

MILJÖPOLICY

KOMMER SNART - Läs mer om hur Alfa eCare arbetar för en hållbar framtid.

Kravställning

SÄKERHETSKRAV VID UPPHANDLING

KOMMER SNART - Läs mer om förslag på säkerhetskrav vid upphandling av digitala system.

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon hos oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.