Bli vår samarbetspartner

VI GILLAR SAMARBETEN

Ska vi bli partners?

Vi på Alfa eCare vill erbjuda våra kunder inom välfärdssektorn, ett så stort värde som möjligt. Ingen kan vara bäst på allt men kanske är ni riktigt vassa på att utveckla digitala lås, VR-glasögon eller något annat som tillför värde? I sådant fall vill vi gärna komma i kontakt med er.

Produkter, tjänster och verktyg som kompletterar Alfa eCares produkter höjer inte bara värdet för kunden, det tillför även något till er och oss då vi kan nyttja varandras kontakter och erfarenheter och tillsammans öppna upp för nya möjligheter.

Alfa eCare - partners

En i gänget

Värde för dig

Är du nyfiken på att starta ett samarbete med oss? Vad kul! Vi vill jättegärna höra vad du har för tankar. Ett samarbete sker främst via gemensam marknadsföring och förmedling av kunder och kan innebära:

  • ett lönsamt samarbete för liten arbetsinsats
  • utökad exponering mot gemensamma kundgrupper
  • ett bredare erbjudande gentemot kund
  • underlättande för gemensamma kunder att hitta relevanta tjänster och produkter
  • en kvalitetsstämpel genom samarbete med Alfa eCare som välkänd aktör
Alfa eCare glada medarbetare

En i gänget

Tillsammans skapar vi mer
värde för kunden

Hur vårt samarbete ser ut beror helt på vilka omständigheter som råder och det finns många aspekter att ta hänsyn till. Ofta handlar det om tekniska förutsättningar, resurstillgång, tidsåtgång, ambitionsnivå etc. Fokus för oss på Alfa eCare är i slutändan alltid kundens värde. Med det perspektivet i åtanke är vi en flexibel partner som kan gå från att rekommendera en produkt till att faktiskt integrera produkten i våra egna lösningar. Ingenting är omöjligt om vi ser att kunden gynnas av det.

AlfaeCare-SafeDoc-vem

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon hos oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.