IT´s for you - Alfa eCare

Digitala system
för äldreomsorgen

myndighetsutövning, dokumentation & planering

Din verksamhet - en del av helheten

Att arbeta i äldreomsorgen är omväxlande, utvecklande och ger stora belöningar i form av att kunna hjälpa den äldre att bibehålla sina funktioner och sin självständighet. Men det finns också utmaningar i form av tidsbrist, svårigheter att rekrytera personal och få budgeten att gå ihop. Därför är våra digitala system utvecklade för att effektivisera arbetet, frigöra tid och bidra till ökad effektivitet.

Oavsett om du är verksam inom hemtjänsten, SÄBO eller kommunens myndighetsutövning så har vi lösningen för dig. Våra olika system fungerar lika bra fristående som integrerade med varandra och passar både små och stora verksamheter.

Illustrationen nedan visar hur våra system stödjer hela flödet.

 SoL, LSS och HSL
 IBIC
 GDPR
Vi har hela paketet Alfa eCare Äldreomsorg
FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING

utredning och uppföljning

Alfa eCare Omega

För dig som arbetar som biståndshandläggare finns Alfa eCare Omega som hjälper dig att utreda, fatta beslut om och följa upp livsområden och insatser med individens behov i centrum.

FÖR UTFÖRARE

dokumentation och planering

Alfa eCare Epsilon

För dig som arbetar inom hemtjänst eller SÄBO finns Alfa eCare Epsilon som är ett kombinerat journal- och planeringssystem där du som utförare kan planera, utföra och journalföra arbetet med att stödja och vårda de äldre.

FÖR UTFÖRARE

digital signering

Alfa eCare SignIt

Medicinska eller omvårdnande insatser kan administreras, planeras, signeras digitalt och följas upp i Alfa eCare SignIt. Även utfärdandet och uppföljningen av delegeringar utförs i denna del av systemet.

VÅRA KUNDERS DIGITALISERING

Vi ersatte tre system med ett - Nacka kommun

Vi tror att våra kunder kan lära mycket av varandra. Därför samlar vi exempel på hur andra inom äldreomsorgen använder Alfa eCares digitala system för myndighetsutövning, planering, journalföring, dokumentation och digital signering.

Alfa eCare Digitala system äldreomsorgen

MER FÖR DIG

Du kanske också är intresserad av

E-recept

Alfa eCare Recept

En av Sveriges mest använda applikationer för elektronisk receptförskrivning för alla med förskrivningsrätt inom både offentlig och privat verksamhet.

MEDDIBOX - Alfa eCare medicinskåp

Smart medicinskåp

Meddibox/Meddinet

I samarbete med Medarca erbjuder vi det smarta medicinskåpen Meddibox och Meddinet. Enkel och säker hantering av läkemedel med minskat svinn och full spårbarhet.

Smart nyckelskåp

MEDDIKEY

I samarbete med Medarca erbjuder vi Meddikey. Inga nycklar på villovägar och inga onödiga kostnader för administration och dyra nyckelkopior. Full koll hela tiden!

VÄRDESKAPANDE SAMARBETEN

Välfärdsteknik från våra samarbetspartners

I samarbete med andra kunniga leverantörer inom välfärdssektorn, förmedlar vi ett antal välfärdslösningar. Vårt samarbetsprogram innebär att du som kund kan känna dig trygg med att produkterna och tjänsterna som förmedlas via Alfa eCare, är kvalitativa och värdeskapande.

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon hos oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

VI VÄXER MED VÅRA KUNDER

Vi stöttar er med erfarenhet och kompetens

0 +

Antal kunder

0 +

AntAL ANVÄNDARE

0

År i Branschen

0 +

Medarbetare