Funktionstöd

Alfa eCare Welfare är ett heltäckande IT-system för dig som arbetar med funktionsstöd inom kommunen eller som privat utförare.

Alfa eCare Welfare ger digitalt stöd till alla yrkesroller som arbetar med uppdraget att stödja brukaren i att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Verksamhetssystemet stödjer hela processen, från myndighetsutövning till utförande av insatser och uppföljning på ett intuitivt och användarvänligt sätt.

Om din verksamhet inte har behov av alla delar av systemet kan du att antingen välja bland våra rekommendera paket eller skapa en egen paketlösning genom att kombinera systemets olika moduler. 

Se vårt utbud av färdiga paket nedan eller kontakta oss så att vi kan berätta mer om vad Alfa eCare Welfare kan erbjuda just dig och din verksamhet.

Letar du efter ett komplett verksamhetssystem för
socialtjänstens alla områden?

Kontakta oss så berättar vi mer om
Alfa eCare Welfare som ekosystem.

alfa ecare welfare - it-system för verksamhetens processer

För socialtjänstens myndighetsutövning

För alla Socialtjänstens processer från ansökningar via kommunens e-tjänster hela vägen till utförande. Alfa eCare Welfare gör det lätt att handlägga och administrera ärenden enligt gällande lagar och föreskrifter.

LSS

Alfa eCare Welfare ger dig stöd att genomföra biståndshandläggning enligt LSS på ett kvalitetssäkert sätt.

Modulen innehåller en rad smarta funktioner så som e-ansökan, stöd för utredning enligt IBIC, personkretsbedömning, personlig assistans SFB och sjuklön PA.

SoL

I Alfa eCare Welfare får du även stöd i att genomföra biståndshandläggning enligt SoL. Processer finns för att stödja dig i IBIC processen samt att följa upp uppdraget hos utföraren. 

Färdtjänst/riksfärdtjänst

Med stöd för e-ansökan, utredning och uppföljning.

Socialpsykiatri

Systemet stödjer processerna för utredning, beslut och uppföljning av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Ansökningar kan ske digitalt genom funktionen e-ansökan.

Uppdrag

I uppdragsmodulen får du stöd i processerna för matching, resursregister och tidrapportering.

Modulen innehåller även funktioner för automatisk avtalsgenerering,  arvoderingsunderlag, och e-ansökan.

Boende

I boendemodulen för socialtjänsten finns digitala funktioner för processerna kring bokning, köhantering, lägenhets- och korttidsbokning samt automatisk kontraktsgenerering

ALFA eCARE WELFARE - IT-SYSTEM FÖR VERKSAMHETENS PROCESSER

För utförarverksamhet inom funktionstöd

Ta en titt på våra rekommenderade modulpaket för funktionstöd, för att få ut det mesta av Alfa eCare Welfare. Systemet skräddarsys för att passa just ditt verksamhetsområde och fungerar lika bra på dator, surfplatta och mobil.

Gruppboende

Modulpaket

Anpassat efter gruppboendes behov

Dokumentation

Dokumentation och journalföring på ett enkelt och säkert sätt. Då dokumentationen sker direkt på plats, i mobilen, minskar avvikelser och ökar samtidigt delaktigheten.

Arbeta med funktioner så som planer, formulär och uppgifter för att få ökad kvalitet och kontroll i den löpande verksamheten.

Urval av nyckelfunktioner:

 • Stöd för lagrummen SoL, LSS och HSL 
 • Webb och mobil app 
 • Genomförande- och hälsoplaner
 • Rapporter och statistik
 • Stöd för IBIC, ICF, KVÅ m fl
 • Säker meddelandefunktion
 • Spårbarhet och loggning
Planering

Planera besök och aktiviteter på ett enkelt och användarvänligt sätt. Planeringsmodulen ger en bra överblick och det finns bra möjlighet till uppföljning och rapporter. Genom att använda appen så finns all information med om besöken när medarbetaren behöver det.

Urval av nyckelfunktioner:

 • Mobil app samt webbgränssnitt
 • AI stöd smart planering
 • Grundslingor
 • Ruttplanering
 • Grafisk planering
 • Genomförandeplaner
 • Rapporter och statistik
 • Möjlighet till gallring
 • Flera integrationsmöjligheter till schemasystem
 • Säker meddelandetjänst
Avvikelsehantering

Alfa eCares Avvikelsemodul hjälper er verksamhet att upprätthålla och förbättra hög patientsäkerhet. Snabb och enkel rapportering av en avvikelse följs av ett smidigt flöde för utredning och åtgärdshantering, vilket möjliggör att all personal kan arbeta aktivt mot en säkrare vårdmiljö och risken för upprepade incidenter minskar.

Avvikelsemodulen innehåller bland annat:

 • Personlig och rollanpassad inloggning
 • Rapportering via webbformulär
 • Utredning inom lagrummen SOL, LSS och HSL
 • Lex Sarah- och Lex Maria-utredning
 • Hantering av synpunkter och klagomål
 • Statistik och rapporter
 • Överskådlig dashboard som visar nyckeltal och diagram

Daglig verksamhet

Modulpaket

Anpassat för daglig verksamhet

Dokumentation

Dokumentation och journalföring på ett enkelt och säkert sätt. Då dokumentationen sker direkt på plats, i mobilen, minskar avvikelser och ökar samtidigt delaktigheten.

Arbeta med funktioner så som planer, formulär och uppgifter för att få ökad kvalitet och kontroll i den löpande verksamheten.

Urval av nyckelfunktioner:

 • Stöd för lagrummen SoL, LSS och HSL 
 • Webb och mobil app 
 • Genomförande- och hälsoplaner
 • Rapporter och statistik
 • Stöd för IBIC, ICF, KVÅ m fl
 • Säker meddelandefunktion
 • Spårbarhet och loggning
Avvikelsehantering

Alfa eCares Avvikelsemodul hjälper er verksamhet att upprätthålla och förbättra hög patientsäkerhet. Snabb och enkel rapportering av en avvikelse följs av ett smidigt flöde för utredning och åtgärdshantering, vilket möjliggör att all personal kan arbeta aktivt mot en säkrare vårdmiljö och risken för upprepade incidenter minskar.

Avvikelsemodulen innehåller bland annat:

 • Personlig och rollanpassad inloggning
 • Rapportering via webbformulär
 • Utredning inom lagrummen SOL, LSS och HSL
 • Lex Sarah- och Lex Maria-utredning
 • Hantering av synpunkter och klagomål
 • Statistik och rapporter
 • Överskådlig dashboard som visar nyckeltal och diagram
Aktivitetsplanering

Lättarbetad aktivitetsplanering för er organisation. Planera kommande aktiviteter och fördela på medarbetare. Följ upp aktiviteter och dra slutsatser och på det viset utveckla verksamheten.

Urval av nyckelfunktioner:

 • Schemalägg aktiviteter
 • Välj deltagare och personal
 • Uppföljning och statistik

Socialpsykiatri

Modulpaket

För utförare inom socialpsykiatri

Dokumentation

Dokumentation och journalföring på ett enkelt och säkert sätt. Då dokumentationen sker direkt på plats, i mobilen, minskar avvikelser och ökar samtidigt delaktigheten.

Arbeta med funktioner så som planer, formulär och uppgifter för att få ökad kvalitet och kontroll i den löpande verksamheten.

Urval av nyckelfunktioner:

 • Stöd för lagrummen SoL, LSS och HSL 
 • Webb och mobil app 
 • Genomförande- och hälsoplaner
 • Rapporter och statistik
 • Stöd för IBIC, ICF, KVÅ m fl
 • Säker meddelandefunktion
 • Spårbarhet och loggning
Planering

Planera besök och aktiviteter på ett enkelt och användarvänligt sätt. Planeringsmodulen ger en bra överblick och det finns bra möjlighet till uppföljning och rapporter. Genom att använda appen så finns all information med om besöken när medarbetaren behöver det.

Urval av nyckelfunktioner:

 • Mobil app samt webbgränssnitt
 • AI stöd smart planering
 • Grundslingor
 • Ruttplanering
 • Grafisk planering
 • Genomförandeplaner
 • Rapporter och statistik
 • Möjlighet till gallring
 • Flera integrationsmöjligheter till schemasystem
 • Säker meddelandetjänst
Avvikelsehantering

Alfa eCares Avvikelsemodul hjälper er verksamhet att upprätthålla och förbättra hög patientsäkerhet. Snabb och enkel rapportering av en avvikelse följs av ett smidigt flöde för utredning och åtgärdshantering, vilket möjliggör att all personal kan arbeta aktivt mot en säkrare vårdmiljö och risken för upprepade incidenter minskar.

Avvikelsemodulen innehåller bland annat:

 • Personlig och rollanpassad inloggning
 • Rapportering via webbformulär
 • Utredning inom lagrummen SOL, LSS och HSL
 • Lex Sarah- och Lex Maria-utredning
 • Hantering av synpunkter och klagomål
 • Statistik och rapporter
 • Överskådlig dashboard som visar nyckeltal och diagram

Hemsjukvård

Modulpaket

Anpassat efter hemsjukvårdens behov

Dokumentation

Dokumentation och journalföring på ett enkelt och säkert sätt. Då dokumentationen sker direkt på plats, i mobilen, minskar avvikelser och ökar samtidigt delaktigheten.

Arbeta med funktioner så som planer, formulär och uppgifter för att få ökad kvalitet och kontroll i den löpande verksamheten.

Urval av nyckelfunktioner:

 • Stöd för lagrummen SoL, LSS och HSL 
 • Webb och mobil app 
 • Genomförande- och hälsoplaner
 • Rapporter och statistik
 • Stöd för IBIC, ICF, KVÅ m fl
 • Säker meddelandefunktion
 • Spårbarhet och loggning
Planering

Planera besök och aktiviteter på ett enkelt och användarvänligt sätt. Planeringsmodulen ger en bra överblick och det finns bra möjlighet till uppföljning och rapporter. Genom att använda appen så finns all information med om besöken när medarbetaren behöver det.

Urval av nyckelfunktioner:

 • Mobil app samt webbgränssnitt
 • AI stöd smart planering
 • Grundslingor
 • Ruttplanering
 • Grafisk planering
 • Genomförandeplaner
 • Rapporter och statistik
 • Möjlighet till gallring
 • Flera integrationsmöjligheter till schemasystem
 • Säker meddelandetjänst
Signering

Personalen ser patienternas insatser och kan signera dessa i appen.

Målet är att säkerställa att korrekta insatser blir utförda i rätt tid vilket skapar en ökad patientsäkerhet.

Med statistik och loggning är det enkelt att följa upp läkemedelshantering, avvikelser, delegeringar och kontrollräkning av narkotika

Signeringsmodulen i korthet:

 • Delegering
 • Spårbarhet och loggning
 • Statistik
 • Webb och mobil app 
 • Möjlighet att hämta aktuella ordinationer
 • Integration till SIL som bl a innehåller FASS kvalitetsgranskad och aktuell information om läkemedel från flera olika källor.
Avvikelsehantering

Alfa eCares Avvikelsemodul hjälper er verksamhet att upprätthålla och förbättra hög patientsäkerhet. Snabb och enkel rapportering av en avvikelse följs av ett smidigt flöde för utredning och åtgärdshantering, vilket möjliggör att all personal kan arbeta aktivt mot en säkrare vårdmiljö och risken för upprepade incidenter minskar.

Avvikelsemodulen innehåller bland annat:

 • Personlig och rollanpassad inloggning
 • Rapportering via webbformulär
 • Utredning inom lagrummen SOL, LSS och HSL
 • Lex Sarah- och Lex Maria-utredning
 • Hantering av synpunkter och klagomål
 • Statistik och rapporter
 • Överskådlig dashboard som visar nyckeltal och diagram
Receptförskrivning

Elektronisk receptförskrivning för alla med förskrivningsrätt inom både offentlig och privat verksamhet. Intuitiv och användarvänligt med instruktioner och hjälp direkt i tjänsten.

Urval av nyckelfunktioner:

 • Beslutsstöd via FASS och Sil
 • Prisjämförelser vid likamedel
 • Varningar vid läkemedelsinteraktioner

Konfigurera

Förutom våra rekommenderade modulpaket kan du i samråd med oss välja de moduler som din verksamhet har behov av.

Kontakta oss för att se vilka möjligheter som finns för en enterprise lösning.

VÅRA KUNDERS DIGITALISERING

Vi ersatte tre system med ett - Nacka kommun

Vi tror att våra kunder kan lära mycket av varandra. Därför samlar vi exempel på hur andra inom äldreomsorgen använder Alfa eCares digitala system för myndighetsutövning, planering, journalföring, dokumentation och digital signering.

Verksamhetsområde LSS

Automation & processplattform

Vår automations- och processplattform är en nyckel till ökad effektivitet och produktivitet. Du kan automatisera upprepande uppgifter, strömlinjeforma arbetsflöden och optimera dina verksamhetsprocesser.

Plattformen ger dig kraftfulla verktyg för att automatisera manuella uppgifter, bygga processteg, integrera system och data, och övervaka och hantera data i realtid.

på gång

Det senaste från Alfa eCare

Kom igång nu med receptförskrivning

Om du har förskrivningsrätt kan du enkelt registrera dig hos oss och skicka ditt första recept inom 48 timmar, från vilken skärm, platta eller mobil som helst.

Receptförskrivningen är kopplad till E-hälsomyndigheten och funkar på alla apotek i Sverige. Tjänsten är webbaserad och innehåller beslutsstöd via FASS och Sil, prisjämförelser vid likamedel, varningar vid läkemedelsinteraktioner och är förberett för att enkelt kopplas till befintligt journalsystem, allt för att göra det lätt att göra rätt.

Alfa eCare Recept screen

VÄRDESKAPANDE SAMARBETEN

Välfärdsteknik från våra samarbetspartners

I samarbete med andra kunniga leverantörer inom välfärdssektorn, förmedlar vi ett antal välfärdslösningar. Vårt samarbetsprogram innebär att du som kund kan känna dig trygg med att produkterna och tjänsterna som förmedlas via Alfa eCare, är kvalitativa och värdeskapande.

VI VÄXER MED VÅRA KUNDER

Vi stöttar er med erfarenhet och kompetens

0 +

Antal kunder

0 +

AntAL ANVÄNDARE

0

År i Branschen

0 +

Medarbetare

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon hos oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.