Integritetspolicy Alfa eCare

INTEGRITETSPOLICY

Om vår policy

Alfa eCare värnar om att skydda din integritet och säkerhet när det kommer till personlig information. Vår integritetspolicy beskriver vad vi samlar in för information, hur vi hanterar och skyddar den för ditt bästa. Allt sker med största försiktighet och vi följer de lagar och förordningar som stipuleras i GDPR's allmänna föreskrifter. Du kan vara helt trygg med att all information som du lämnar kommer att hanteras enligt vår integritetspolicy.

I den mån det är möjligt har vi utformat våra system och webbsidor för att undvika att du behöver lämna några uppgifter eller information. Men vissa av våra produkter och webbsidor kräver att du lämnar information för att kunna använda dem på ett tryggt och säkert sätt.

Genom att använda eller besöka våra produkter och webbsidor godkänner du insamling, användning och överföring av personuppgifter enligt villkoren i vår integritetspolicy. Vår policy kan ändras över tid så vi rekommenderar dig att med jämna mellanrum läsa vår policy och på så sätt hålla dig uppdaterad med våra villkor.

Vi vill genom vår öppna och tillgängliga policy vara så transparenta som möjligt med våra besökare om vad och hur vi samlar in information.

Syfte

Syftet med att samla in personuppgifter, personligt identifierbar information, är att kunna skapa bättre förutsättningar i relationen mellan dig och Alfa eCare. Det är i vissa fall ett krav på oss men främst för att kunna erbjuda våra kunder moderna och värdeadderande tjänster.

Kommer vi att dela uppgifterna med någon annan? Nej, Alfa eCare kommer aldrig dela, sprida, sälja eller på annat sätt delge tredje part de uppgifter vi samlar in utan de är enbart för Alfa eCare dess koncernbolag och använda dem i överstämmelse med denna policy.

Vilken information samlar vi in och varför

Först och främst behandlar vi alltid den data som samlas in med största försiktighet och i enlighet med gällande lagar förordningar, viktigt för oss och tryggt för dig.

I vissa fall kan du välja att inte lämna någon information och i andra fall måste du göra det för att våra system och tjänster ska kunna ge dig den bästa upplevelsen men också skydda dig. Vi har även i vissa fall lagkrav på oss att samla in viss information när våra system används.

Vi samlar in information från de flesta förekommande plattformar som mobil, platta eller dator och utöver det från integrationer som används med eller i våra system.

Godkännande till att lämna information kan ske genom att du accepterar cookies, genom din yrkesroll eller genom en överenskommelse med oss som regleras i t.ex. ett PUB-avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal).

Tjänster och appar

När du använder våra system på mobil, platta eller dator samlar vi in information om hur du använder tjänsten. Vi gör det för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster och i vissa fall för att det lagligen krävs av oss.

Information som vi samlar in är kopplat till vilken tjänst du använder och kan vara typ av webb-läsare, kontaktuppgifter, IP-adresser, SITHS-id, personnummer, annan relevant information för systemets funktionalitet.

Webbsidor

Från våra webbsidor där det inte är möjligt att logga in eller komma åt våra system samlar vi in information om vad som verkar intressera dig. Vi gör det för att kunna utveckla webbsidan och de tjänster du läser om och skapa en ännu bättre upplevelse för dig.

På webbsidor där det är möjligt att registrera beställning av tjänster eller logga in i någon av våra tjänster kommer vi för att du ska kunna utföra något av ovan, kräva att du kan lämnar mer detaljerade uppgifter. Det kan vara namn, e-postadress, personnummer eller annat som styrker din identitet.

Vi använder oss i vissa fall av s.k. cookies som gör det möjligt för din webbläsare att spara en del information på din dator för att underlätta hanteringen av våra webbsidor och tjänster nästa gång du besöker dem. Du kan läsa mer om vad cookies är och hur vi hanterar dem längre ner i vår policy.

Marknadsinformation

Från tid till annan kan vi komma att kontakta dig för undersökningar eller för att ge dig information dig om våra olika tjänster. Det kan också vara erbjudande om att prenumerera på ett nyhetsbrev eller ladda ner uppgraderingar av våra tjänster. Vi använder då ibland information som vi har i vårt CRM och som du eller din arbetsplats lämnat till oss, såsom namn, kontaktuppgifter, arbetsplats och din roll på arbetsplatsen.

Du kan alltid säga ifrån om du inte vill sådana erbjudanden eller informationsutskick. Naturligtvis kan du även begära att få reda på vilken information som finns i vårt CRM och om du inte vill finnas med någon eller viss information. Det gör du lättast genom att antingen i ett utskick ange att du inte vill information längre eller genom att kontakta vår support på info@alfaecare.se.

Spridning av personuppgifter

Som vi tidigare nämnt kommer Alfa eCare aldrig att utan tillstånd dela, sprida, sälja eller på annat sätt delge tredje part de uppgifter vi samlar in utan de är enbart för Alfa eCare och dess koncernbolag och du kan vara trygg med att vi enbart använder dem i överstämmelse med denna policy.

Information kan dock överföras till annan part i de fall som en integration eller annat utbyte mellan system är en funktionalitet i systemet. Detta regleras då i förekommande fall genom ett PUB avtal som vi tecknat med dig eller din arbetsgivare.

Informationsintegritet

Vi försöker alltid hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade. I den mån det är möjligt, om det inte är skyddat av sekretess eller annan liknande anledning kommer vi att ge dig möjlighet att få reda på vilken information om dig vi har samlat in.

När du använder våra tjänster ansvarar du eller din arbetsgivare för att uppgifterna är aktuella.

Vi skyddar informationen genom systematiskt informationssäkerhetsarbete både på tekniskt och organisatoriskt plan i enlighet med rådande lagar och förordningar. Det är endast personal som i sina arbetsuppgifter har behov av att ha tillgång till informationen som ges behörighet till dessa.

Länkning andra webbplatser

Om du via våra webbsidor eller tjänster länkas vidare till webbsidor som vi inte kontrollerar eller ansvarar för gäller deras policy och inte vår.

Cookies

Cookies är små textfiler som skickas till din webbläsare när du besöker denna webbplats, och som sparas på hårddisken eller i lagringsminnet på din utrustning. Webbläsaren kan sedan skicka tillbaka information nästa gång du besöker webbplatsen. De cookies som placeras i lagringsminnet via denna webbplats kan inte skada din utrustning eller de filer som redan är lagrade.

Vi använder dem för att kunna se vad du läser om eller laddar ner på våra webbsidor och för att då nästa gång du besöker oss kunna underlätta och förbättra din användning av våra webbsidor och tjänster. Det kan innebära att ditt inloggningsförfarande underlättas eller att nedladdning av uppdateringar och produktinformation går smidigare.

I andra fall använder vi cookies för att kunna analysera hur våra websidor och tjänster används, t.ex. vid vilka tider websidan används, hur rörelsemönster ser ut eller om besöksfrekvensen på delar av webbsidan ökar/minskar när vi genomför olika typer av marknadsinsatser.

Du kan alltid blockera och/eller radera cookies från din dator eller mobil. Du kan enkelt via din webbläsares instruktioner och inställningar läsa om hur du går till väga.

Men glöm inte att om du blockerar eller raderar cookies på din dator eller mobil kan det hända att vi inte kan återställa dina preferenser och anpassningsinställningar, och vår möjlighet att anpassa din onlineupplevelse kan bli begränsad.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår policy eller om hur vi hanterar personuppgifter som samlas in är du välkommen att kontakta oss via ciso@alfaecare.se