Rehab & psykologi

Alfa eCare Clinics är ett komplett affärssystem för många olika typer av kliniker där rehab, kirugi och psykologi är de vanligast förekommande bland våra kunder. Hela kundresan kopplas samman i ett och samma system. Allt från att patienten bokas in, besöket genomförs och dokumenteras i journalen till det att betalning är utställd och genomförd. 

Genom bokningslogistiken kan du på ett enkelt vis optimera antal patienter en utövare kan träffa per arbetspass.

Systemet kan enkelt appliceras i ert nätverk och därefter anpassar vi layout, funktioner och integrerar Alfa eCare Clinics mot andra system som ni eventuellt använder.

Med Alfa eCare Clincis kan du sälja till regioner, försäkringsbolag och privatbetalande samt företag.

ALFA eCARE CLINICS- AFFÄRSSYSTEM FÖR HELA KEDJAN

För utförarverksamhet

Ta en titt på våra rekommenderade modulpaket för att få ut det mesta av Alfa eCare Clinics. Systemet är modifierat uifrån ett antal parametrar för att passa just ditt verksamhetsområde och fungerar lika bra på dator, surfplatta och mobil. 

Rehab

Modulpaket

Konfigurera lätt upp kliniken genom att aktivera några av alla tillgängliga tilläggsfunktioner.
På det viset skapas de bästa förutsättningar en ny klinik.

Bokning

Urval av nyckelfunktioner:

 • Bra onlinebokningssystem som är enkel att administrera och enkel att integrera på er befintlig hemsida
 • Samarbeta enkelt med tredjeparts telefon- och bokninsbolag genom att dela ut begränsad access för bokningar
 • Automatiska utskick som är konfigurerbart för e-post, sms
Journalföring
Allt som du normalt kan förvänta dig av ett bra journalsystem.
Utöver det så kan man även
 • Skapa egna journalformulär
 • Diktera direkt in i journalen
 • Hämta infomration från personuppgiftsregister
Givetvis finns även funktioner och stöd för att följa HSL och arbeta med ICD diagnoskoder
Ekonomi

Urval av nyckelfunktioner:

 • Gedigen funktionalitet för ekonomihantering och bokföringsunderlag
 • Stort antal färdiga rapporter som täcker allt från regionsrapportering till rappportering mot försäkringsbolag
 • Integrationer mot Kuralink, DigiCare, labb portalen, e-recept samt eFri-kort m fl
 • Stöd och integrationer mot kortterminaler
Kommunikation
 • Funktionalitet för videomöten med klient/patient
 • Intern och säker meddelandefunktion mellan medarbetare
Avvikelsehantering

Alfa eCares Avvikelsemodul hjälper er verksamhet att upprätthålla och förbättra hög patientsäkerhet. Snabb och enkel rapportering av en avvikelse följs av ett smidigt flöde för utredning och åtgärdshantering, vilket möjliggör att all personal kan arbeta aktivt mot en säkrare vårdmiljö och risken för upprepade incidenter minskar.

Avvikelsemodulen innehåller bland annat:

 • Personlig och rollanpassad inloggning
 • Rapportering via webbformulär
 • Utredning inom lagrummen SOL, LSS och HSL
 • Lex Sarah- och Lex Maria-utredning
 • Hantering av synpunkter och klagomål
 • Statistik och rapporter
 • Överskådlig dashboard som visar nyckeltal och diagram

Psykologi

Modulpaket

Från bokning, mottagning och journalskrivning till betalning. Flexibla integrationer mot ekonomi- och affärssystem.

Bokning

Urval av nyckelfunktioner:

 • Bra onlinebokningssystem som är enkel att administrera och enkel att integrera på er befintlig hemsida
 • Samarbeta enkelt med tredjeparts telefon- och bokninsbolag genom att dela ut begränsad access för bokningar
 • Automatiska utskick som är konfigurerbart för e-post, sms
Journalföring
Allt som du normalt kan förvänta dig av ett bra journalsystem.
Utöver det så kan man även
 • Skapa egna journalformulär
 • Diktera direkt in i journalen
 • Hämta infomration från personuppgiftsregister
Givetvis finns även funktioner och stöd för att följa HSL och arbeta med ICD diagnoskoder
Ekonomi

Urval av nyckelfunktioner:

 • Gedigen funktionalitet för ekonomihantering och bokföringsunderlag
 • Stort antal färdiga rapporter som täcker allt från regionsrapportering till rappportering mot försäkringsbolag
 • Integrationer mot Kuralink, DigiCare, labb portalen, e-recept samt eFri-kort m fl
 • Stöd och integrationer mot kortterminaler
Kommunikation
 • Funktionalitet för videomöten med klient/patient
 • Intern och säker meddelandefunktion mellan medarbetare
Avvikelsehantering

Alfa eCares Avvikelsemodul hjälper er verksamhet att upprätthålla och förbättra hög patientsäkerhet. Snabb och enkel rapportering av en avvikelse följs av ett smidigt flöde för utredning och åtgärdshantering, vilket möjliggör att all personal kan arbeta aktivt mot en säkrare vårdmiljö och risken för upprepade incidenter minskar.

Avvikelsemodulen innehåller bland annat:

 • Personlig och rollanpassad inloggning
 • Rapportering via webbformulär
 • Utredning inom lagrummen SOL, LSS och HSL
 • Lex Sarah- och Lex Maria-utredning
 • Hantering av synpunkter och klagomål
 • Statistik och rapporter
 • Överskådlig dashboard som visar nyckeltal och diagram

Kom igång nu med receptförskrivning

Om du har förskrivningsrätt kan du enkelt registrera dig hos oss och skicka ditt första recept inom 48 timmar, från vilken skärm, platta eller mobil som helst.

Receptförskrivningen är kopplad till E-hälsomyndigheten och funkar på alla apotek i Sverige. Tjänsten är webbaserad och innehåller beslutsstöd via FASS och Sil, prisjämförelser vid likamedel, varningar vid läkemedelsinteraktioner och är förberett för att enkelt kopplas till befintligt journalsystem, allt för att göra det lätt att göra rätt.

Alfa eCare Recept screen

VÄRDESKAPANDE SAMARBETEN

Integration till reco.se

Nu finns en ny tjänst för att hjälpa dig som arbetar inom rehab, klinik eller psykologi att hitta fler nya kunder. Besökare på reco.se kan enkelt boka en ledig tid som sedan syns som en bokning i Alfa eCare Clinics. 

Clinicbuddy - Reco integration

Automation & processplattform

Vår automations- och processplattform är en nyckel till ökad effektivitet och produktivitet. Du kan automatisera upprepande uppgifter, strömlinjeforma arbetsflöden och optimera dina verksamhetsprocesser.

Plattformen ger dig kraftfulla verktyg för att automatisera manuella uppgifter, bygga processteg, integrera system och data, och övervaka och hantera data i realtid.

Ett urval av våra fantastiska kunder

VI VÄXER MED VÅRA KUNDER

Vi stöttar er med erfarenhet och kompetens

0 +

Antal kunder

0 +

AntAL ANVÄNDARE

0

År i Branschen

0 +

Medarbetare

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon hos oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.