Alfa eCare Epsilon

NY KUND - SÄBO

PROVA-PÅ-KAMPANJ

Har du funderat på ett digitalt stöd för att kvalitetssäkra ditt SÄBO? Just nu kan du få prova på hur det är att arbeta digitalt och se effekten det ger.  

Pandemin och IVOs rapport har lett till ökat intresse för kvalitetssäkring på landets särskilda boenden. Läs mer om fördelarna med ett digitalt planeringssystem i artikeln ned. Kontakta oss så pratar vi mer om din digitala lösning.

För dig som redan har bestämt att du vill gå vidare med det digitala arbetet erbjuder vi en kostnadsfri workshop där vi hjälper dig med behovsinventering, riskanalys m.m. Kontakta oss så berättar vi mer.

Artikel: Kvalitetssäkring av SÄBO - digitala lösningar ökar

prova-pa-sabo

ETT HELTÄCKANDE SYSTEM

Om Alfa eCare Epsilon

Alfa eCare Epsilon är marknadens mest kompletta digitala system för utförare inom vård och omsorg. Systemet stödjer hela processen från att ett uppdrag kommer in till schemaläggning, planering, tidsregistering, digital signering och journalföring.

Systemet är byggt i moduler som går att använda var för sig eller tillsammans som en helhet. Alfa eCare Epsilon är även integrerat med Alfa eCare SignIt för digital signering och med Alfa eCare Omega för att ta emot uppdrag från handläggare och återrapportera tid och insatser. Allt för att varje kund ska kunna skapa ett system utifrån sina förutsättningar.

Flödesbeskrivning Alfa eCare Epsilon
Glückliche Studentin hört aufmerksam im Seminar zu

FAST PRIS OCH OBEGRÄNSAT ANTAL ANVÄNDARE

Alfa eCare Epsilon till vuxenutbildningar

Nu kan studenterna på kommuns vuxenutbildningar få chansen att öka sina kunskaper och skaffa sig erfarenhet inom social dokumentation.  Alfa eCare Epsilon är ett välkänt system som används inom många välfärdsområden och verksamheter idag och som i denna paketering lämpar sig väl att använda i utbildningssyfte. Kontakta oss idag om du är intresserad!

Kvalitetssäkert

Ett system som lever upp till kraven

Alfa eCare Epsilon är utvecklat tillsammans med våra kunder och med fokus på användarvänlighet. Systemet stödjer ett mobilt arbetssätt i både utförande av insatser och mobil dokumentation. Allt för att frigöra tid till vården och omsorgen. 

För den tekniskt intresserade kan det vara värdefullt att veta att Alfa eCare tar hand om implementation, drift och underhåll på egna, säkra servrar i Sverige. Alfa eCare Epsilon stödjer även säker inloggning genom flera olika alternativ som BankID, SSO och SITHS. Tillgången till informationen i systemet är behörighetsstyrt utifrån sekretessområden och aktiviteter loggas för uppföljning.

Alfa eCare Epsilon

”Valet föll på Alfa eCare Epsilon eftersom det var systemet som bäst kunde svara mot våra behov och krav samt kunde leverera en lösning med hög kvalitet.”

Sandra West, utvecklingsledare digitalisering vård och omsorg Lunds kommun – Årets eHälsokommun 2021

Sandra West Lunds kommun

ANVÄNDARVÄNLIGT

Våra användare

Alfa eCare Epsilon används idag i både privat och offentlig verksamhet inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, HVB- och LSS-boende och IFO.

Systemets moduler skapar värde för våra kunder på lite olika sätt beroende på behov. En del verksamheter använder journalmodulen för att dokumentera enligt IBIC, BBIC, ICF och KVÅ. Andra använder planeringsmodulen för att schemalägga personal, planera och utföra insatser i hemtjänst eller hemsjukvård. På särskilt boende används systemet för att säkerställa att alla uppgifter utförs under en dag.

Störst vinst får såklart de av våra kunder som använder alla moduler och har all funktionalitet och information inom samma inloggning.

Alfa eCare Epsilon leende människor

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon hos oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.