Lunds kommun driver digitaliseringen framåt med Alfa eCare

Lunds kommun driver digitaliseringen framåt med Alfa eCare

Lunds kommun driver digitaliseringen framåt med Alfa eCare

För Lunds kommun är digitalisering en naturlig del av utvecklingen och ett sätt att möta de demografiska utmaningar som samhället står inför. I och med införandet av Alfa eCares planeringssystem Alfa eCare PlanIt (en del av verksamhetssystemet Alfa eCare Epsilon), tar de nya kliv framåt för att möta krav och förväntningar från kommunens invånare, medarbetare, brukare och dess anhöriga. Representanter från både Lunds kommun och Alfa eCare vittnar om ett väldigt fint samarbete och ett lyckat projekt. 

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete från projektets början och hela vägen till driftsövergång, berättar Jenny Maxeus, projektledare på Lunds kommun.

Jenny Maxeus Lunds kommun

– Som leverantör har Alfa eCare varit lyhörda inför våra behov och vi har haft en bra och nära dialog. De har bistått med all support och stöd som har behövts under implementationen och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete där vi som kund kan hjälpa till att utveckla Alfa eCare PlanIt ytterligare, säger Jenny.

Alfa eCares projektledare Anna Thelenius är också väldigt positiv och imponerad över Lunds digitaliseringsarbete.

– Lunds kommun ligger i framkant inom digitalisering och det har varit både inspirerande och lärorikt att arbeta tillsammans.

Alfae Care Anna Thelenius– Samarbetet har fungerat jättebra mycket tack vare att Lund säkerställde  och samordnade interna aktiviteter inom kommunen. Det är viktigt att hantera och förbättra interna rutiner och processer vid en så stor förändring som införandet av ett nytt system innebär. Verksamheten ska styra och systemet ska anpassas därefter, inte tvärtom. Lunds kommun har även utsedda Digiutvecklare vilket har varit väldigt värdefullt. Ett lyckat koncept som vi gärna rekommenderar till flera av våra kunder, säger Anna. 

Sandra West är utvecklingsledare för digitalisering inom vård och omsorg i Lunds kommun och hon berättar mer om kommunens arbete.

– För oss är det viktigt att följa samhällsutvecklingen och vi vill givetvis leva upp till de förväntningar som finns från våra kommuninvånare och medarbetare. Digitalisering i sig är inget självändamål utan det är just vad digitaliseringen möjliggör som är viktigt. Det kan handla om vinster i form av ökad kvalitet på den vård och omsorg vi levererar och att eliminera tidstjuvar för våra medarbetare så att de kan lägga sin tid på värdeskapande aktiviteter för de som vi är till för. Sandra West Lunds kommunDet skapar ökad trygghet, självständighet och delaktighet, säger Sandra och fortsätter – Vi satsar stort på digitalisering och det finns ett tydligt uppdrag och engagemang från våra politiker som genomsyrar hela organisationen. Vi utgår från våra riktlinjer som säger att digitalt alltid ska övervägas som första alternativ när det är till nytta för den enskilde och det får styra vårt arbete, berättar Sandra.

– Det innebär i praktiken att vi utgår från de behov som vi identifierar hos våra målgrupper för att därefter hitta lämpliga lösningar som kan svara till behoven och leverera nytta. Vi har stort fokus på nyttorealisering vilket styr våra prioriteringar och val. Just därför föll valet på Alfa eCare PlanIt. Det var systemet som bäst kunde svara mot våra behov och krav samt kunde leverera en lösning med så hög kvalitet, avslutar Sandra.

Jimmy Strand som är Digiutvecklare och Systemförvaltare för Alfa eCare PlanIt i Lunds kommun, säger;

Jimmy Strand Lunds kommun– Vi ser fram emot att ytterligare höja kvaliteten inom vår verksamhet när medarbetarna nu i och med Alfa eCare PlanIt får ännu bättre förutsättningar för att utföra rätt stöd/aktivitet/insats vid rätt tid. Det kommer också bli lättare att utvärdera och följa upp våra utförda uppdrag. För personalen blir det ”lätt att göra rätt” eftersom de alltid kommer ha tillgång till utförliga och uppdaterade beskrivningar på hur de ska utföra arbetet. Det bibehåller också tydligheten i arbetet med IBIC (Individens Behov I Centrum), vilket är en av grundpelarna i vårt brukarnära arbete, säger Jimmy.

Har du frågor om Alfa eCare eller våra produkter? Kontakta oss!

Sandra West berättar mer om Lunds arbete med digitalisering. Videon är publicerad av SKR.

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marknadskoordinator

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Comments are closed.