Vi satsar på FAST – verksamhetssystem för personlig assistans

Vi satsar på FAST - verksamhetssystem för personlig assistans

FAST är ett system för personlig assistans som stöttar verksamheten och dess medarbetare genom smarta och effektiva, tekniska lösningar. Resultatet blir mindre administrativt arbete, bättre kontroll och översikt, ökad trygghet och frigjord tid. Flera förbättringar och ny funktionalitet är att vänta för användare av FAST som just nu genomgår en stor satsning vid sidan av den kontinuerliga utvecklingen.

Alfa eCare FAST - Screenshot - Min sida

FAST genomgår nu en stor satsning i syfte att både förbättra redan existerande funktionalitet och lansera nya funktioner. Utöver det pågår ett ständigt förbättringsarbete. Ett exempel på sådan förbättring är vidareutvecklingen av den dynamiska ”dashboarden” på Min sida. Fler paneler tas fram som kan komponeras ihop utifrån verksamhetens och individens behov. Man kan till exempel välja att prioritera paneler som ger översikt över kundernas avräkningsperiod, assistenternas godkännande och signerade tidredovisningar och panelen för utgående ärenden.

Ny och förbättrad funktionalitet redan på plats

Under pandemin uppstod behovet av att snabbt och enkelt kunna hitta och tillsätta personal. Med en förbättrad bemanningsfunktion i FAST är det nu lättare att både hitta och bemanna personal med rätt kompetens. Den nya funktionen avståndsökning gör det möjligt att söka efter personal som bor inom ett visst avstånd/område och som snabbt kan vara på plats i akuta situationer. Bemanningsfunktionen går att använda med övriga verktyg inom tillsättning av pass som till exempel SMS-bokningar, publika pass, tillgänglighetsfunktion och även hantering för omplaceringstimarter.

Förbättringar av arbetsprocessen har resulterat i snabbare hopp mellan kunder i schemat och att man nu kan återgå till administratörsvyn med ett enda klick.

Fokus på personaldelar i kommande releaser

Funktionaliteten för personalhanteringen genomgår ytterligare utveckling i kommande releaser som är inplanerad under Q4, 2022 och Q1 2023. Detta innebär att FAST blir ett helhetssystem där både kund och personaldata och dess funktionalitet finns på samma ställe.

I kommande release kopplas Wizardfunktionen samman med automatiska anställningsavtal vid skapandet av ny personal. Den nya personalsidan ger dessutom helhetsbilden över anställda och lönerevisionsmodulen ser till att det är smidigt att arbeta med den kommande lönerevisionen utifrån den skapade budgeten i FAST.

Ytterligare schemafunktionalitet i form av en ny timeline-vy läggs till vilket gör att rehabiliteringsinsatser hos personalen blir synlig.

Den nya funktionen kund- och medarbetarundersökning lanseras. Syftet med funktionen är att verksamheten enklare ska kunna nå ut och följa upp kundnöjdhet.

Att ha alla processer samlade i ett och samma system lägger grunden för en trygg och effektiv hantering – från anställning till avslut av tjänst.

Kommande releaseinnehåll i korthet:

 • Wizard – skapandet av personal tillsammans med automatiska avtal
 • Personalsida
 • Lönerevision
 • Budgetmodul
 • Sjuklöneförbättringar – ekonomiska uträkningen i en och samma rapport.
 • Arbetsgivarintyg
 • Kvittohantering – attestnivåer och uttag av fil.
 • Faktureringsförbättringar
 • Utökad översikt på avräkning av beslut på alla kunder samtidigt
 • Timelinevy i frånvaroschema
 • Frånvaro/närvaroval i schemat

Vi blickar framåt

Som en del av Alfa eCare har FAST utökat verktygslådan med både arbetskraft, medel och kompetens vilket innebär nya möjligheter för utveckling och positiv förändring i FAST framöver. En av de större insatserna som väntar runt hörnet är en analys av användbarheten i FAST och med den en ny, modernare design.

Har du frågor om FAST eller något av våra andra system? Kontakta oss gärna!

FAST genomgår nu en stor satsning i syfte att både förbättra redan existerande funktionalitet och lansera nya funktioner. Utöver det pågår ett ständigt förbättringsarbete. Ett exempel på sådan förbättring är vidareutvecklingen av den dynamiska ”dashboarden” på Min sida. Fler paneler tas fram som kan komponeras ihop utifrån verksamhetens och individens behov. Man kan till exempel välja att prioritera paneler som ger översikt över kundernas avräkningsperiod, assistenternas godkännande och signerade tidredovisningar och panelen för utgående ärenden.

Ny och förbättrad funktionalitet redan på plats

Under pandemin uppstod behovet av att snabbt och enkelt kunna hitta och tillsätta personal. Med en förbättrad bemanningsfunktion i FAST är det nu lättare att både hitta och bemanna personal med rätt kompetens. Den nya funktionen avståndsökning gör det möjligt att söka efter personal som bor inom ett visst avstånd/område och som snabbt kan vara på plats i akuta situationer. Bemanningsfunktionen går att använda med övriga verktyg inom tillsättning av pass som till exempel SMS-bokningar, publika pass, tillgänglighetsfunktion och även hantering för omplaceringstimarter.

Förbättringar av arbetsprocessen har resulterat i snabbare hopp mellan kunder i schemat och att man nu kan återgå till administratörsvyn med ett enda klick.


Fokus på personaldelar i kommande releaser

Funktionaliteten för personalhanteringen genomgår ytterligare utveckling i kommande releaser som är inplanerad under Q4, 2022 och Q1 2023. Detta innebär att FAST blir ett helhetssystem där både kund och personaldata och dess funktionalitet finns på samma ställe.

I kommande release kopplas Wizardfunktionen samman med automatiska anställningsavtal vid skapandet av ny personal. Den nya personalsidan ger dessutom helhetsbilden över anställda och lönerevisionsmodulen ser till att det är smidigt att arbeta med den kommande lönerevisionen utifrån den skapade budgeten i FAST.

Ytterligare schemafunktionalitet i form av en ny timeline-vy läggs till vilket gör att rehabiliteringsinsatser hos personalen blir synlig.

Den nya funktionen kund- och medarbetarundersökning lanseras. Syftet med funktionen är att verksamheten enklare ska kunna nå ut och följa upp kundnöjdhet.

Att ha alla processer samlade i ett och samma system lägger grunden för en trygg och effektiv hantering – från anställning till avslut av tjänst.

Kommande releaseinnehåll i korthet:

 • Wizard – skapandet av personal tillsammans med automatiska avtal
 • Personalsida
 • Lönerevision
 • Budgetmodul
 • Sjuklöneförbättringar – ekonomiska uträkningen i en och samma rapport.
 • Arbetsgivarintyg
 • Kvittohantering – attestnivåer och uttag av fil.
 • Faktureringsförbättringar
 • Utökad översikt på avräkning av beslut på alla kunder samtidigt
 • Timelinevy i frånvaroschema
 • Frånvaro/närvaroval i schemat

Vi blickar framåt

Som en del av Alfa eCare har FAST utökat verktygslådan med både arbetskraft, medel och kompetens vilket innebär nya möjligheter för utveckling och positiv förändring i FAST framöver. En av de större insatserna som väntar runt hörnet är en analys av användbarheten i FAST och med den en ny, modernare design.

Har du frågor om FAST eller något av våra andra system? Kontakta oss gärna!

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.