Historia

TVÅ BLIR ETT

Kunden i fokus

Alfa Kommun & Landsting och Joliv. Två företags historia och gemensamma framtid. Två bakgrunder med lika många gemensamma nämnare som olikheter.

Vi är två bolag som är lika gamla, har haft en ägare med stark vilja och drivkraft, alltid velat ligga i framkant och framför allt har vi bägge alltid satt kunden i fokus.

Där Joliv vunnit framgång med mjuka värden har Alfa varit mer rättframma. Där Alfa vunnit  mark inom den kommunala sektorn har Joliv etablerat sig starkt på den privata marknaden. När Joliv har vuxit genom planering- och dokumentationssystem har Alfa tagit marknad inom läkemedelssignering och verksamhetssystem.

Så ser vi det, våra likheter och olikheter gör oss till en komplett leverantör som vill verka för våra kunders bästa. Två starka historier blir en ännu starkare framtid, Alfa eCare.

Ska bytas
Jonas Ehlin fd Joliv

”En av våra starkaste drivkrafter är vetskapen om att medarbetare inom vård och omsorg, deras kunder och patienter får en bättre dag tack vare våra lösningar” 

JONAS EHLIN, PRODUKTÄGARE

ETT TYDLIGT SYFTE

Joliv - en del av historien

Sedan starten 1999 har Joliv vuxit till ett etablerat företag med 25 medarbetare. Vi har utvecklats från en god idé till ett professionellt företag med fantastiska medarbetare, kunder och många unika lösningar för utmaningarna som finns inom vård och omsorg. Under alla år har vi haft en styrka i vår ägare, Christian Strömblad, vars ledstjärna varit att det Joliv gör ska hjälpa andra.

Målet har alltid varit att utveckla digitala verktyg som stödjer de som jobbar inom vård och omsorg. Verktyg med fokus på användarvänlighet likväl som trygghet och säkerhet för brukaren. Vi har gjort det gemensamt med våra fantastiska kunder som t. ex. Attendo, Humana och Västerås Stad.

Vi tänker fortsätta jobba med våra värdeord: Omtänksam, Beslutsam och Trovärdig. Ord som vi alltid har levt och arbetat efter och som vi tar med oss in i det nya Alfa eCare.

Joliv Christian Strömblad
Alfa eCare support team

”Vårt fokus har hela tiden legat på att finnas till hands för våra kunder. Deras behov och önskemål har varit högsta prioritet” 

erfarna nytänkare

Innan vi blev Alfa eCare

Vi härstammar från Sigma-koncernen och drevs 1998-2020 av Håkan Mattsson. 2020 förvärvades ’Alfa Kommun & Landsting’ av Main Capital och bytte i samband med det namn till Alfa eCare.

Alfas ambition har alltid varit att tekniskt ligga i framkant, att de produkter vi erbjuder ska effektivisera och hjälpa verksamheterna inom vård och omsorg. Under årens lopp har vi hunnit lansera mer än 15 olika system, hela tiden med fokus på att finnas till hands för kunderna – deras behov och önskemål har varit högsta prioritet.

Efter att länge följt Joliv och deras framfart inom områden där vi har varit svagare ser vi att Alfa nu får en positiv knuff framåt av en sammanslagning. Gemensamt blir vi både starkare och bättre och det är vi övertygade om att kunderna kommer ha nytta av.

Alfa eCare Omega kontor

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Alfa eCare AB eller vår ledning, ring eller mejla Albert.

HÄR FÖR DIG

Support

Vid supportärenden är du välkommen att registrera ditt ärende i vårt ärendehanteringssystem Alfa eCare Support. 

Vid brådskande ärenden ber vi er alltid att ringa.

020-320 310
support@alfaecare

Vardagar 08–17

Välkommen att höra av dig till oss!