Ersta Diakoni ökade effektiviteten och kvaliteten genom automation – En intervju med Adam Carstens Överläkare Ersta sjukhus

Ersta Diakoni ökade effektiviteten och kvaliteten genom automation - En intervju med Adam Carstens Överläkare Ersta sjukhus

I jakten på att minska den administrativ bördan för personalen och höja den medicinska kvalitetsuppföljningen har Ersta Diakoni implementerat Alfa eCares automationsrobot.

Ersta Sjukhus - Intervju med Adam Carsten Överläkare - Automation

Adam Carstens, överläkare på medicinkliniken på Ersta Sjukhus berättar om effekterna i den här artikeln och vår egen Martin Mogensen berättar utifrån ett leverantörsperspektiv. Adam ger oss en närmare inblick i Ersta Diakonis motiv bakom att söka en automatiseringslösning samt deras positiva erfarenheter och förväntningar av implementeringsprocessen.

Effektivisering genom Alfa eCares automationsrobot

Alfa eCares automationsrobot har blivit en central del av sjukvårdens strävan efter förbättrad effektivitet och kvalitet genom automatisering av IT-uppgifter. Martin Mogensen, representant för Alfa eCare, ger oss en kort inblick i robotens syfte och dess tillämpning inom olika verksamheter. ”Automationsroboten är skapad för att förbättra effektivitet och kvalitet genom automatisering av IT-uppgifter inom sjukvårdssektorn. Den används flitigt på sjukhus och hjälper kliniker med dagliga IT-relaterade arbetsuppgifter.”

Ersta diakonis strävan efter effektivisering och kvalitetshöjning

Ersta sjukhus, en del av Ersta diakoni, sökte aktivt en automatiseringslösning för att minska administrativ tid och förbättra medicinsk kvalitetsuppföljning för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Adam Carstens, överläkare och verksamhetschef för medicinkliniken, delar med sig av organisationens mål och förväntningar. ”Vi ville minska administrativ tid samtidigt som vi ville höja den medicinska kvalitetsuppföljningen genom att förenkla en ”tråkig” process så att den i större utsträckning blir gjord.”Förhoppningar, tidsvinster och förbättrad datakvalitet

Ersta Sjukhus hade klara förhoppningar om att genom automatisering frigöra tid från sjukvårdsutbildad personal för att möjliggöra ökat fokus på direkt patientarbete och förbättrad datakvalitet. Adam berättar: ”Vi ville med detta kunna frigöra tid som lades av sjukvårdsutbildad personal på att mata in data i kvalitetsregister så att denna tid i stället kunde läggas på direkt patientarbete.”


Adam Carsten Överläkare Ersta sjukhus - implementation av automation från Alfa eCare

ADAM CARSTENS Överläkare, Ersta Sjukhus Stockholm

Smidig implementering och positiva effekter

Adam beskriver implementeringsprocessen som smidig och positiv med en agil* metod som möjliggjorde en snabb process. ”Det har varit ett mycket smidigt arbete att ta fram automationen för inmatning av kvalitetsdata i SWIBREG**. Såväl framtagandet av flödet, implementering och uppstart har skett agilt, i en positiv anda och dessutom har det varit roligt.”

Framtiden för automatisering hos Ersta diakoni

Ersta Sjukhus planerar att ytterligare digitalisera processen genom att införa webbformulär och ser nu fram emot en utvärdering av datakvaliteten i den kommande öppna jämförelsen. ”Genom att införa ett webbformulär kan patientens egen beskrivning av symptom och sjukdomsupplevelse fyllas i digitalt innan besöket och matas in direkt i journalsystemet. På så vis eliminerar vi den sista papperslappen i flödet. Nu väntar fortsatt automatisering av andra administrativa processer”, berättar Adam Carstens.

Samarbete och framtida lärdomar

Martin Mogensen reflekterar över samarbetet med Ersta Diakoni: ”Projektet att införa automation på Ersta var ett föredöme för hur den här typen av projekt ska hanteras. En framgångsfaktor var att Ersta hade en implementeringsgrupp, vilket möjliggjorde snabba beslut och smidig implementering.”, säger Martin.

Slutligen, genom att dela med sig av sin framgångsresa med automatisering, ger Ersta Sjukhus en värdefull insikt för andra organisationer och verksamheter som strävar efter effektivisering och kvalitetshöjning inom sjukvården.

 

*Agil arbetsmetod fokuserar på flexibel utveckling genom iterativa processer, kundinvolvering och snabba anpassningar baserad på kontinuerlig feedback.

**SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att öka kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.

 

Adam CarstensÖverläkare, Ersta Sjukhus Stockholm berättar om effekterna i den här artikeln och vår egen Martin Mogensen berättar utifrån ett leverantörsperspektiv. Adam ger oss en närmare inblick i Ersta Diakonis motiv bakom att söka en automatiseringslösning samt deras positiva erfarenheter och förväntningar av implementeringsprocessen.

Effektivisering genom Alfa eCares automationsrobot

Alfa eCares automationsrobot har blivit en central del av sjukvårdens strävan efter förbättrad effektivitet och kvalitet genom automatisering av IT-uppgifter. Martin Mogensen, representant för Alfa eCare, ger oss en kort inblick i robotens syfte och dess tillämpning inom olika verksamheter. ”Automationsroboten är skapad för att förbättra effektivitet och kvalitet genom automatisering av IT-uppgifter inom sjukvårdssektorn. Den används flitigt på sjukhus och hjälper kliniker med dagliga IT-relaterade arbetsuppgifter.”

Ersta diakonis strävan efter effektivisering och kvalitetshöjning

Ersta sjukhus, en del av Ersta diakoni, sökte aktivt en automatiseringslösning för att minska administrativ tid och förbättra medicinsk kvalitetsuppföljning för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Adam Carstens, överläkare och verksamhetschef för medicinkliniken, delar med sig av organisationens mål och förväntningar. ”Vi ville minska administrativ tid samtidigt som vi ville höja den medicinska kvalitetsuppföljningen genom att förenkla en ”tråkig” process så att den i större utsträckning blir gjord.”

Förhoppningar, tidsvinster och förbättrad datakvalitet

Ersta Sjukhus hade klara förhoppningar om att genom automatisering frigöra tid från sjukvårdsutbildad personal för att möjliggöra ökat fokus på direkt patientarbete och förbättrad datakvalitet. Adam berättar: ”Vi ville med detta kunna frigöra tid som lades av sjukvårdsutbildad personal på att mata in data i kvalitetsregister så att denna tid i stället kunde läggas på direkt patientarbete.”

Adam Carsten Överläkare Ersta sjukhus - implementation av automation från Alfa eCare

ADAM CARSTENSÖverläkare, Ersta Sjukhus Stockholm

Smidig implementering och positiva effekter

Adam beskriver implementeringsprocessen som smidig och positiv med en agil* metod som möjliggjorde en snabb process. ”Det har varit ett mycket smidigt arbete att ta fram automationen för inmatning av kvalitetsdata i SWIBREG**. Såväl framtagandet av flödet, implementering och uppstart har skett agilt, i en positiv anda och dessutom har det varit roligt.”

Framtiden för automatisering hos Ersta diakoni

Ersta Sjukhus planerar att ytterligare digitalisera processen genom att införa webbformulär och ser nu fram emot en utvärdering av datakvaliteten i den kommande öppna jämförelsen. ”Genom att införa ett webbformulär kan patientens egen beskrivning av symptom och sjukdomsupplevelse fyllas i digitalt innan besöket och matas in direkt i journalsystemet. På så vis eliminerar vi den sista papperslappen i flödet. Nu väntar fortsatt automatisering av andra administrativa processer”, berättar Adam Carstens.

Samarbete och framtida lärdomar

Martin Mogensen reflekterar över samarbetet med Ersta Diakoni: ”Projektet att införa automation på Ersta var ett föredöme för hur den här typen av projekt ska hanteras. En framgångsfaktor var att Ersta hade en implementeringsgrupp, vilket möjliggjorde snabba beslut och smidig implementering.”, säger Martin.

Slutligen, genom att dela med sig av sin framgångsresa med automatisering, ger Ersta Sjukhus en värdefull insikt för andra organisationer och verksamheter som strävar efter effektivisering och kvalitetshöjning inom sjukvården.

*Agil arbetsmetod fokuserar på flexibel utveckling genom iterativa processer, kundinvolvering och snabba anpassningar baserad på kontinuerlig feedback.

**SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att öka kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.

 

Ersta diakoni

Ersta Diakoni är Sveriges största idéburna vård- och omsorgsaktör. Här går vetenskap och hjärta hand i hand. Och här återinvesteras oavkortat vinsten i verksamheterna för att kunna hjälpa fler. Inga konstigheter egentligen. Det är bara så, som det borde vara.

LÄS MER

Automation från Alfa eCare

Alfa eCare erbjuder fullständig automatisering eller partiell automatisering som ett effektivt komplement till redan implementerade IT-lösningar. Läs mer på vår sida för automation och hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om våra automatiserade lösningar.

LÄS MER

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.