Utfört/utförda besök

Syftet med rapporten är att få en översikt över personalens utförda besök bakåt i tiden. Ytterligare syfte är att enkelt kunna se när och av vem en insats har utförts på en specifik kund

✓ Visar besök som har utförts inom angivet datumintervall.

Visar från dygnsbrytet 07:00 vald dag. Vill du ha hela startdygnet från 00:00 bockar du i ’Sätt tid’ och anger tiden.

✓ Visar besök som ej är avbokade eller besök som är avbokade och ska debiteras (visas enbart om samtlig personal är vald, kan alltså inte visas på specifik personal). Avbokade besök som ska debiteras kan man se om man väljer denna avbokningstyp i personallistan.

✓ Visar besök som är planerade i angiven grupp.

✓ Visar besök som är planerade på en kund som är inskriven i angiven grupp (eller en specifik kund).

✓ Visar besök som är planerade på personal som tillhör en angiven grupp.

✓ Visar utförda gruppaktiviteter.

✓ ”Del av dag” visar besök utförda under angiven tidsintervall.

✓ Du kan filtrera ut besök som har eller inte har registrerats till GVR under ’Registrerade besök’

För att se samtliga utförda besök för en månad, även för utskrivna kunder, väljer man att visa besök från alla grupper under kund/grupp

OBS! ”Planerad tid” i den här rapporten är inte totalt planerad tid, utan planerad tid för de besök som ingår enligt det urval som görs. För att se en hel månad anges 1:a i månaden till 1:a i nästkommande månad.