Planering/Slingbokningar

Syftet med rapporten är att visa vilken/vilka slingor en enskild personal är inbokad på under valt tidsintervall. Har man besök från flera slingor visas samtliga slingor.