Koppla medarbetare till Team

Börja med klicka på Medarbetare i den vänstra menyn och sedan på aktuell medarbetare.

Gå in på fliken Tillhörighet och välj aktuellt team från rullisten. Klicka sedan på . Upprepa förfarandet om medarbetaren ska kopplas till flera team. När du är klar klickar du på den gröna spara-symbolen .

Observera! De team som finns valbara från listan läggs in av Administratör under menyvalet Admin – Nyckelord och fliken Team.

För att ta bort en teamkoppling klickar du på papperskorgen  efter aktuellt team. 

För att filtrera medarbetare utifrån teamtillhörighet väljer du aktuellt team i teamväljaren i den övre blå listen. Du kan även välja att se ”Alla” eller ”Inget Team”.