Kundkoppling

Kundkoppling är en funktion som konfigureras av Alfa eCare. 

Kundkoppling ger möjlighet att spärra kunder från medarbetare. 
Spärrade kunder syns inte för medarbetaren någonstans i systemet.
Om medarbetaren har en spärrad kund kommer denne inte kunna väljas som Omsorgskontakt, Hemsjukvårdskontakt, Primär och Sekundär medarbetare i slinga och det kommer heller inte gå att planera besök på personen. 
Observera att om en medarbetare har rollen Standardanvändare och  planerar besök så kommer kunden inte synas för medarbetaren i planeringen.