Releaser

Tidsbesparande praktiska funktioner i Epsilon

Om ni inte redan har dessa funktioner aktiverade i Epsilon kan det vara värt att se över om de fyller en funktion hos er. Vinsterna är minskad administration, sparad tid och ökad säkerhet. För prisuppgifter och intresseanmälan, klicka på knappen till höger.

Screen-people

AD-integration

Er organisations Active Directory kan integreras med Epsilon vilket innebär att ni enbart behöver administrera i ert personalsystem. Alla förändringar sker automatiskt i Epsilon. Ni slipper dubbeljobb, spar tid och minskar risken för att fel begås.

Screen-document

Filuppladdning kopplad till kund

Med hjälp av filuppladdning kopplad till kund kan ni ladda upp dokument som kan vara bra att ha. Exempelvis instruktioner, bilder, viktig information att spara etc. Funktionen finns tillgänglig både på desktop och i mobilen.

Screen-lamp

Koppling till SPAR-registret

Med koppling till SPAR-registret kan ni göra uppslagningar på personnummer när ni lägger till en ny kund. Alla personuppgifter kommer direkt in till Epsilon och förhindrar att eventuella fel begås vid manuell inskrivning.

Screen-bed

Hjälpmedelsregistret

Hjälpmedelsregistret är ett resursregister som ofta används för att hålla koll på vilka hjälpmedel som finns tillgängliga, när de ska servas, garanti etc. Det går också att lägga till hjälpmedel från extern part för att få ett så komplett register att utgå från som möjligt.