Personuppgifter

Gå till vyn Kunder i huvudmenyn och välj fliken personuppgifter.

Övre delen av fliken personuppgifter innehåller möjlighet att att lägga till ett foto av kunden / brukaren. Klicka på den grå siluetten för att välja en bildfil.

Ikoner
✔️ Ögonikon markerar att personen har en skyddad identitet. Klicka för att aktivera eller avaktivera.
✔️Hundikonen markerar att kunden har ett husdjur, vilket kan vara bra att veta för bl a allergiker.
✔️ Kvinnoikonen markeras om kunden har önskat enbart kvinnlig personal.
✔️ Manikonen markeras om kunden har önskat enbart manlig personal.

Personuppgifter
Här ligger du in grundläggande information om kunden så som adressuppgifter, språk etc.

Karta
Adressen som skrivs in under personuppgifter slås upp och visas automatiskt med en ikon på kartan.

Hjälpmedel
Längre ned på vyn finner vi Hjälpmedel (ett tillägg till systemet) som visar vilka hjälpmedel. som används av kunden.

Besöksuppgifter
Här anger du information relaterat till besök hos kunden. Behövs nyckel, portkod, larmkod osv. 

Status
Kund kan ha en av fyra olika statusar. Inskriven, tillfälligt inskriven, avliden samt utskriven.

Administration
NFC och QR koder kan tas bort genom att klicka på soptunnan. 
Du kan även ange nyckelområde samt hemgrupp.

Grupper
Här listas alla gruppen som kunden tillhör. 

Spara förändringar
Kom ihåg att spara om du har gjort  ändringar i formulären. Den gröna sparasymbolen längst upp blinkar till du har sparat.