Lägg till ny kund

Gå till vyn Kunder i huvudmenyn och välj sedan + Lägg till.
Observera att kunden skrivs in till den grupp du befinner dig i. Om du har tillgång till flera grupper och du befinner dig i fel grupp, använd gruppväljaren för att byta till rätt grupp.

Skriv in kundens id-nummer, vanligtvis personnummer i nästa steg. Är din verksamhet kopplat till SPAR så hämtas automatiskt vissa personuppgifter automatiskt.

Fyll sedan i namn om detta inte har hämtats från kopplat register. 
Välj även under rubriken Uppdrag rätt lagrum samt journaltyp (om det finns fler än ett konfigurerat).

Det går att lägga till flera uppdrag vid den här tidpunkten om så behövs men detta kan också göras vid ett senare tillfälle under fliken uppdrag.

Avsluta med att trycka på knappen Skriv in kund.