Filer

Filer är en flik som måste slås på av Alfa eCare och är inte alltid standard.
De filformat som stöds är den vanligaste bildfilformaten samt pdf. 

På bilden nedan visas vyn för filer. Den bestås av en ”lägg till fil” knapp, ett filter samt en tabell med alla uppladdade filer för den valda kunden.

Lägg till ny fil
Klicka på knappen + Lägg till fil och följande dialog visas.

1. Klicka på bläddra för att välja fil
2. Välj typ
3. Koppla filen till direkt till kunden eller till en specifik journal.
4. Välj status om filen är aktuell eller ej

Filter
Filter funktionen är en hjälp att hitta rätt fil om det finns många uppladdade filer för kunden.
Se bild nedan för att se möjliga inställningar

Öppna fil
I tabellen längst ned visas alla uppladdade filer. Längst till vänster i tabellen är filnamnet i form av en knapp. Öppna filen genom att klicka på knappen.

Ersätt fil
Klicka på det blå plustecknet för att få upp en dialogruta för att ersätta filen. Bläddra och ersätt.

Ändra information / ta bort fil
Klicka någonstans på tabellraden för att få fram en dialogrutan om att ändra information för filen eller radera filen helt och hållet.