Journalhändelser

Journalhändelser är en sammanställning av journalanteckningar.

Gå till Min startsida. Klicka sedan på fliken Journalhändelser.

Här kan du göra ett urval på vilka journalhändelser du vill få fram. Du kan välja en specifik tidsperiod, grupp/grupper, eventuella team samt vilka journaler du önskar se (om du har tillgång till fler än en). När du har gjort ditt urval klickar du på Uppdatera. 

 

I listan ser du nu namn och personnummer på de kunder som har journalanteckningar som matchar din filtrering. 

Längst till höger på respektive kundrad ser du en siffra, den visar på antalet anteckningar som finns på kunden utifrån din filtrering.

Listan går att sortera efter förnamn eller efternamn. 

För att läsa journalanteckningar på respektive kund klickar du på kundraden. Journalanteckningarna kommer då att visas. 

Observera att det inte går att hantera anteckningar i denna vy. För att hantera en anteckning, till exempel att redigera eller signera en anteckning klickar du på ”Gå till kund” och gör dina ändringar där.