Anteckningars uppbyggnad

Varje journalanteckning i flödet har en egen sektion. Färgen på en anteckning kommer från lagrummet.
Tiden längst upp till vänster är när anteckningen skapades och är skiljt ifrån signeringstiden.
En utdelad anteckning till ett annat lagrum får dessutom en svart märkning med texten Utdelad.

Sparade anteckningar som inte är signerade har en tydlig röd färg och märkningen Ej signerad