Dela ut journalanteckning till annat lagrum

Om utdelning av anteckningar
I vissa verksamheter som arbetar med flera lagrum, så kan behovet uppkomma att dela ut valda journalanteckningar till medarbetare som arbetar i annat lagrum.

Denna utdelning sker vanligtvis från legitimerade personal vilka arbetar inom HSL som behöver delge vissa anteckningar till SoL eller LSS personal.

Utdelningsfunktionen kan ske från ett givet lagrum till ett annat men kan också göra från en grupp till annan grupp eller i en kombination.
En utdelad anteckning åsidosätter då begränsning som en roll annars har med läsbehörighet för ett lagrum.

Dela ut anteckning
Klicka på Hantera på den anteckning som ska delas ut.
I snabbmenyn välj alternativet Dela ut

I dialogrutan som följer väljer du till vilket lagrum samt till vilken grupp som journalanteckningen ska vara synlig i.

En utdelad anteckning får märkningen Utdelad, se bild nedan.

Ta bort utdelning
Klicka på Hantera och välj Ta bort utdelning