Anamnes och epikris

Anamnesen och epikrisen är två utbrutna journalanteckningar som bara finns tillgängliga från HSL lagrummet.
Du hittar båda som länkar utifrån HSL journalkortet på en kunds journalöversikt.
Se rödmarkerade länkar i bilden nedan.

Anamnesen 
Klicka på Anamnes i HSL kortet och du tas till en anamnesvy.
Finns ingen anamnes skriven, så står texten ”Information saknas” och du måste klicka på pennan för att skriva en ny.

Fyll i anteckningar på de rubriker som är aktuella för kunden. Avsluta med spara eller signera.

Epsikris 
Klicka på Epsikris i HSL kortet och du tas till en epikrisvy.
Finns ingen epikris skriven, så står texten ”Information saknas” och du måste klicka på pennan för att skriva en ny.

Observera
att en Epikris måste skrivas för att kunna arkivera en HSL journal. 

Fyll i anteckningar på de rubriker som är aktuella för kunden. Avsluta med spara eller signera.