Ändringar i plan

Ett bra sätt att se alla journalanteckningar kopplad till en specifik hälsoplan är att gå in på fliken ändringar i plan.

Du hittar till fliken genom att gå in på en hälsoplan från journalkortet. Klicka sedan på fliken.
Journalanteckningarna visas nu i kronologisk ordning vilket är ett sätt att följa vad som har hänt över tid. Precis som på journalöveriskten så har anteckningarna en hanterameny om du behöver göra några justeringar.