Arbetsanteckningar

Skriva arbetsanteckning

Börja med att gå in på aktuell kund genom att klicka på Kunder i den vänstra menyn. Gå till fliken Arbetsanteckningar och klicka på ”Skapa ny anteckning”. 

Välj sedan anteckningstyp, skriv din anteckning i textfältet och klicka på Skapa. Om du vill markera anteckningen som viktigt bockar du för rutan ”Viktig anteckning”. 

Redigera arbetsanteckning

För att redigera din arbetsanteckning klickar du på aktuell arbetsanteckning i den vänstra listan. Klicka sedan på anteckningen som kommit fram på den högra sidan. Anteckningstyp och text kan nu redigeras. När du är klar klickar du på Spara. 

För att ta bort arbetsanteckningen klickar du påoch för att lägga till/ta bort viktig anteckning klickar du på .

Läsa arbetsanteckning

De arbetsanteckningar som hör till en specifik kund kan du läsa i listan under fliken Arbetsanteckningar. Antalet anteckningar indikeras med en siffra  på fliken. Klicka på den anteckning som du vill läsa. 

För att ta del av samtliga arbetsanteckningar för aktuell grupp klickar du på Arbetsanteckningar i den vänstra menyn. För att läsa en anteckning klickar du på den. 

Som standard visas anteckningar de senaste 14 dagarna. Antal dagar som visas i listan kan konfigureras av Alfa eCare.