Utöka Alfa eCare Welfare

Under Alfa eCare Welfares tak kan du samla alla våra moduler; Dokumentation, Planering, Signering, Assistans och Avvikelsehantering för att förenkla arbetet och säkerställa hög kvalitet i verksamheten. 

Kanske funderar ni på att utöka Alfa eCare Welfare med fler moduler för att täcka upp era behov. Det kan innebära många värdefulla fördelar:

 • Våra moduler täcker alla lagrum som HSL, SoL och LSS.
 • Hög användarvänlighet och snabb inlärning
 • Ökad effektivitet och produktivitet
 • Kostnadsbesparingar
 • Bättre säkerhet och efterlevnad av regler och lagar
 • Ökad flexibilitet och skalbarhet
 • Bättre förutsättningar för beslutsfattande

Hoppa till

Kontakta oss för att boka en demo eller för att få mer information

Som användare kommer du uppleva många fördelar när inloggningar, kunder, behörighet och andra delar finns i samma system.

Hos oss får du en personlig kontakt och en bra dialog om hur du kan förbättra verksamheten med hjälp av Alfa eCare Welfare och de olika modulerna.

Anders Lindblad
Rickard Svensson
Mohammed Otaifa
Petter Forss

Dokumentation

Alfa eCare Welfare – dokumentation, är en kraftfull modul som täcker behoven för journalföring oavsett lagrum eller verksamhet. Oavsett om du arbetar som legitimerad personal eller inte, så är journalföringsflödena både tydliga och enkla att arbeta med. 

Stort fokus har lagt på att göra modulen intuitiv, kraftfull och lätt att lära sig.

Nyckelfunktioner

 • Väl utvecklade funktioner för genomförande – och hälsoplaner
 • Konfigurerbart med bl a spårkstöd efter verksamhetstyp
 • Rollbaserat för att styra åtkomst och tillhörigheter
 • Formulär för mer konsvekent dokumentation
 • Stöd för IBIC, ICF, KVÅ m fl
 • Spårbarhet och loggning
 • Mätvärden
 • Statistikfunktioner
 • App för både IOS och Android
[den här modulen gick tidigare under namnet Epsilon dokumentation]
Processplattform Alfa eCare
dok_journal
dok_journal

Journalflöde

dok_journal_genom
dok_journal_genom

Genomförandeplan

externa_matvarden_big
externa_matvarden_big

Statistik

Planering

Planera besök och aktiviteter på ett enkelt och användarvänligt sätt. Planeringsmodulen låter er planera besök och aktiviteter på ett enkelt och användarvänligt sätt. Uppföljning och rapporter ger er goda möjligheter till kvalitetssäkring.

I appen finns all information om dagen och dess besök samlade när medarbetaren behöver det.

För att få en korrekt behovsbild är planeringsmodulen utvecklad i samråd med våra kunder under lång tid samt några av de största kommunerna i Sverige. 

Kan användas i flera olika typer av verksamheter, så som hemtjänst, boende mm

Nyckelfunktioner

 • Mobil app samt webbgränssnitt
 • Smart automatplanering utifrån olika parametrar
 • Grundslingor
 • Ruttplanering med kartor
 • Grafisk planering
 • Scheman
 • Genomförandeplaner
 • Rapporter och statistik
 • Möjlighet till gallring
 • Flera integrationsmöjligheter till schemasystem
  Säker meddelandetjänst
[den här modulen gick tidigare under namnet Epsilon planering]
grafisk-planering
grafisk-planering

Grafisk planering

grundplanering
grafisk-planering

Grundplanering

ruttplanering
ruttplanering

Ruttplanering

Signering

Oavsett om du är läkare, sjuksköterska, omvårdnadspersonal, kund/brukare eller anhörig är det viktigt att hela kedjan kring läkemedelshantering fungerar optimalt. 

Information uppdateras i mobilen kontinuerligt när legitimerad personal skapar nya eller ändrar i befintliga insatser. På så sätt har vårdpersonalen alltid tillgång till den senaste informationen och de får en tydlig överblick över sina patienter. Vårdpersonalen signerar insatsen och informationen loggas i realtid i verksamhetssystemet.

Nyckelfunktioner

 • Delegering
 • Signeringslistor
 • Kontroll av läkemedelsöverlämning
 • Spårbarhet och loggning
 • Statistik
 • Webb och mobil app
 • Möjlighet att hämta aktuella ordinationer
 • Integration till SIL som bl a innehåller FASS kvalitetsgranskad och aktuell information om läkemedel från flera olika källor.
[den här modulen gick tidigare under namnet SignIt]
Hemsjukvård - Alfa eCare Welfare
si_insatser_lakemedel1
si_insatser_lakemedel1

Patientens insatser

si_sammanstallning
si_sammanstallning

Sammanställning

si_statistik
si_statistik

Statistik

Assistans

Modulen täcker personlig assistans alla behov. Passar båda privata och kommunala assistansbolag.

Nödvändiga integrationer mot intranät och andra system. Innehåller viktiga funktioner så som löneunderlag, visselblåsarfunktion, mina sidor  m.m

Nyckelfunktioner

 • Schema och tidrapportering
 • Social dokumentation
 • FK elektroniska tjänster
 • Genomförandeplan
 • Bemanning
 • HR funktioner
 • Löneunderlag
Alfa eCare Welfare personlig assistans kommun

Avvikelsehantering

 Avvikelsemodulen hjälper verksamheten att upprätthålla och förbättra hög patientsäkerhet. Snabb och enkel rapportering av en avvikelse följs av ett smidigt flöde för utredning och åtgärdshantering, vilket möjliggör att all personal kan arbeta aktivt mot en säkrare vårdmiljö och risken för upprepade incidenter minskar.

Nyckelfunktioner

 • Personlig och rollanpassad inloggning
 • Rapportering via webbformulär
 • Utredning inom lagrummen SOL, LSS och HSL
 • Lex Sarah- och Lex Maria-utredning
 • Hantering av synpunkter och klagomål
 • Statistik och rapporter
 • Överskådlig dashboard som visar nyckeltal och diagram
vo-avvikelse
vo-avvikelse

Översiktsvyer

rapportera avvikelse
rapportera avvikelse

Rapportera avvikelse

VÅRA KUNDERS DIGITALISERING

SVPHs införde Alfa eCare Welfare för planering, dokumentation, och signering

"Att ha journalsystem, planerings- och signeringssystem på samma plats har gjort det enkelt, smidigt, lättjobbat och patientsäkert"

- Dinka Bilic, Chef för vård- och omsorgsförvaltningen på SVPH.

SVPH Nockebyhöjden Alfa eCare Welfare

VI VÄXER MED VÅRA KUNDER

Vi stöttar er med erfarenhet och kompetens

0 +

Antal kunder

0 +

AntAL ANVÄNDARE

0

År i Branschen

0 +

Medarbetare

VÅRA KUNDERS DIGITALISERING

Vi ersatte tre system med ett - Nacka kommun

Vi tror att våra kunder kan lära mycket av varandra. Därför samlar vi exempel på hur andra inom äldreomsorgen använder Alfa eCares digitala system för myndighetsutövning, planering, journalföring, dokumentation och digital signering.

Alfa eCare Digitala system äldreomsorgen

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon hos oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.