Virotea - virtual reality

UPPLEVELSER MED VIROTEAVR & VIROTEAGO

Upplevelser och meningsfulla aktiviteter med VR

En tur längs Amazonfloden eller en vandring mellan skyskraporna i New York kan bli mer än en dröm med hjälp av Viroteas VR-glasögon. Fantastiska upplevelser och meningsfulla aktiviteter kan upplevas enskilt eller i grupp som en del av vardagen på olika former av boenden och annan verksamhet inom äldreomsorgen och LSS. 

Viroteas tjänst kommer i olika färdiga lösningar beroende på ändamål.  ViroteaGo har samma rika utbud som ViroteaVR men är anpassat för de som behöver en enkel, snabb och portabel lösning vid förflyttning. Utmärkt för verksamheter inom hemtjänsten till exempel. 

Vårt samarbetsprogram innebär att du som kund kan känna dig trygg med att produkterna och tjänsterna som förmedlas via Alfa eCare, är kvalitativa och värdeskapande. Virotea ingår i vårt samarbetsprogram sedan januari, 2022.

UTBILDNING MED VIROTEAED

VR som utbildningsverktyg

För att personal inom vård och omsorg ska kunna assistera vårdtagare på bästa sätt måste de kunna förstå hur en person med funktionsvariation upplever sin vardag. Det är svårt att använda ord för att beskriva hur t.ex. någon med autism fungerar och hur personalens agerande och bemötande kan få oanade konsekvenser.

Många vård- och omsorgsverksamheter delar problematiken med hög personalomsättning. Sommarvikarier och timvikarier får snabbt en bättre förståelse för och kompetensunderlag för att utföra sitt arbete på att bra sätt-

Vårdpersonal har aldrig fått möjligheten att själva uppleva hur det kan vara att leva med en funktionsvariation. Med ViroteaED är detta möjligt!

Personal inom LSS-boenden och äldrevården möter dagligen vårdtagare som genom sina
funktionsnedsättningar upplever världen på ett diametralt annorlunda sätt. ViroteaED är en
VR-baserad lösning för utbildning inom vård och omsorg där vårdpersonal får testa på hur
det är att leva med kognitiv funktionsnedsättning som autism och demens. Kontakta oss för mer information!

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon hos oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.