Alfa eCare - Anna Rolander

Verksamhetens behov vägleder den digitala utvecklingen på Alfa eCare

Verksamhetens behov vägleder den digitala utvecklingen på Alfa eCare

För en IT-leverantör vars syfte är att underlätta personalens arbete med hjälpa av olika verktyg och tjänster är det av yttersta vikt att vara medveten om dess behov. Anna Rolander, UX-designer på Alfa eCare, möter kunder regelbundet för att identifiera vilka områden som behöver prioriteras för utveckling.

”För att förstå våra kunders behov i dag och i framtiden, är samtal med olika personer, med olika roller och uppgifter, inom olika kundgrupper, viktigt för oss på Alfa eCare. Det ger oss en förståelse för deras vardag, vilka tidstjuvar som finns och hur de praktiskt arbetar med våra verktyg vars syfte är att hjälpa, stötta och effektivisera arbetet. För att kunna ta bra beslut och utveckla våra produkter åt rätt håll måste vi ha stor förståelse för hur verksamheten ser ut och fungerar”, säger Anna Rolander, UX-designer på Alfa eCare.

Syftet med teknik och verktyg av olika slag är att förenkla och förbättra arbetet. Sedan digitaliseringen blev en större del av välfärden har stora vinster gjorts som har höjt kvaliteten på verksamheten. Trots detta händer det fortfarande att upplevelsen är den motsatta. Tiden att dokumentera kan upplevas som för snäv, tekniken fungerar inte som förväntat och i stället för en hjälp kan det upplevas som att tekniken blir ett hinder.

”Att samtala med våra kunder är otroligt värdefullt för båda parter då man får en chans till ett personligt möte där vi kan diskutera, inte bara problem, utan även lösningar som i vissa fall handlar om relativt enkla åtgärder från vår sida som gör våra kunders arbete enklare. Om man som kund till oss, direkt kan påverka sina egna förutsättningar att göra ett bra jobb är det såklart värdefullt både för oss och dem. Inte minst innebär det förbättringar för dem som är beroende av vård och omsorg.”, berättar Anna.

I våra samtal med kunden kommer närvaron hos vård- och omsorgstagaren ofta på tal. Att pyssla med dokumentation eller andra tekniska prylar kan hindra personal från att vara närvarande med personen de är där för att vårda. Bristen på integrationer och förekomsten av dubbeldokumentation är också ett återkommande ämne för diskussion då det är både tidskrävande och patientosäkert.

”Det är bland annat denna problematik som vi jobbar stenhårt med att försöka lösa.” säger Anna. ”Vi försöker förenkla dokumentationen och öka vårdtagarens delaktighet. Integrationer jobbar vi ständigt med samtidigt som vi har tagit fram användarvänliga och moderna system som täcker alla delar av verksamheten så att behovet av integrationer krymper. Nu hoppas vi bara att flera av våra kunder får möjlighet att jobba i våra system som en helhet så att det blir ännu enklare för dem att genomföra sitt arbete”, avslutar Anna Rolander.

Vill du komma i kontakt med oss och prata om just er verksamhets utmaningar och hur vi tillsammans kan förbättra er verksamhet? Varmt välkommen att kontakta oss!

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare-Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marketing manager

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter,
ring eller mejla Sara.

Comments are closed.