nacka-kommun-promenad-2000px

Samarbete och lösningsfokus – nyckelfaktorer vid införandet av Alfa eCare Epsilon på Nacka kommun

Nacka kommun inför Alfa eCare Epsilon på kommunens samtliga affärsområden - samarbete och lösningfokus nyckelfaktorer

Nacka kommun och Alfa eCare har nyligen genomfört ett lyckat projektavslut av införandet av Alfa eCare Epsilon på kommunens samtliga affärsområden, Äldreomsorg, Omsorg och assistans samt Familj och arbete. De tidigare tre systemen ersätts nu av Alfa eCare Epsilon och projektet har, enligt båda parter, varit lärorikt, stundtals utmanande men över lag väldigt lyckat med ett tydligt lösningsfokus. Sevgi Åmark, projektledare på Nacka kommun, delar med sig av sina tankar och vår egen Anna Thelenius, chef på Customer Success, berättar om projektet från Alfa eCares perspektiv.

Införandet av Alfa eCare Epsilon startade i maj 2021 och nådde sitt slut tidigt i vår. Nacka kommun, som är en av Sveriges digitaliseringskommuner och alldeles nyligen blev utsedd till Årets kvalitetskommun, delar Alfa eCares ambition och vilja att vidareutveckla välfärden genom digitalisering.

Nacka kommuns tre affärsområden lyder under socialtjänstlagen och består av Äldreomsorgen, som i sin tur består av fyra seniorboenden med sammanlagt över 200 boende. Därpå kommer affärsområdet Omsorg och assistans där bland annat LSS-boenden ingår. Det tredje och sista affärsområdet är Familj och arbete som består av tre olika verksamhetsområden där både arbetsmarknadsinsatser, stöd och behandling samt socialpsykiatri ingår. I dag använder samtliga verksamheter Alfa eCare Epsilon som sitt dokumentationssystem och flertalet använder även Alfa eCare SignIt.

Sevgi Åmark Nacka kommunAtt vi nu bara arbetar i ett enda system medför många fördelar och ökar säkerheten. Vi har bara en leverantör att förhålla oss till vilket såklart underlättar vid samarbete och dialog. Verksamhetens processer linjerar numera med systemets utformning och funktion och våra medarbetare upplever att systemet är användarvänligt, vilket underlättar det dagliga arbetet, något som har varit ett måste för oss”, säger Sevgi Åmark.

Sevgi berättar om de största förväntningarna. ”Vi ville att det dagliga arbetet inom samtliga våra affärsområden skulle underlättas samtidigt som systemet måste uppfylla krav på dokumentation inom olika lagrum och krav på patientsäkerheten”, säger hon.

Alfa eCare och Nacka kommun har haft ett gott samarbete genom hela projektet och Sevgi reflekterar över vikten av det. ”Det är otroligt viktigt med ett bra samarbete under införandet men, även efter införandet. Vi har haft en god dialog och utbytt både kunskap och erfarenhet genom hela projektet, från utformandet av projektplan och mål, genom hela projektet till avslut och planer för förvaltning. Mitt i alltihop var vi dessutom tvungna att förhålla oss till Corona-pandemin och hitta nya lösningar när saker och ting inte blev som planerat. Det är något vi tillsammans lyckades väldigt bra med under hela införandet ”, säger hon. ”Vi har lagt en bra grund med tillit och respekt för att bygga kommande affärsrelationer”, avslutar Sevgi Åmark.

Anna Thelenius Alfa eCareAnna Thelenius, chef på Customer Success på Alfa eCare, berättar: ”Nacka kommun har många olika affärsområden som ställer höga krav på Alfa eCare Epsilon. Det märks tydligt att kommunen satsar på områdena digitalisering och kvalitet vilket är något som verkligen genomsyrat hela införandet. För Alfa eCare är det av yttersta vikt att leverera enligt kundens krav och förväntningar, vilket vi har lyckats med under detta införande. Det fina samarbetet, det starka drivet och goda lösningsfokuset har resulterat i att vi lyckats hitta alla de bästa lösningarna”, säger Anna. ”Nu fortsätter vi vår gemensamma resa och den resan är något vi på Alfa eCare ser mycket fram emot”, avslutar Anna.

Vill du veta mer om hur införandet av Alfa eCare Epsilon gick till i Nacka kommun? Eller har du kanske  generella frågor om hur vi arbetar med införande? Hör gärna av dig till Anna Thelenius , chef på Customer Success på Alfa eCare.

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare-Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marketing manager

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Comments are closed.