Produktägarens ansvar för att förbättra vård- och omsorgsverksamheter med Epsilon – en intervju med Marlene McCormack och Jonas Ehlin

Produktägarens ansvar för att förbättra vård- och omsorgsverksamheter med Epsilon - En intervju med Marlene McCormack och Jonas Ehlin

Syftet med ett digitalt system är i grund och botten att förbättra vård- och omsorgsverksamheterna. I den här artikeln får vi en inblick i Marlene McCormack och Jonas Ehlins arbete som produktägare för Epsilon, Alfa eCares digitala system för utförare.

Intervju med Marlene och Jonas om Epsilon

Som produktägare har man ett stort ansvar. Inte bara att förvalta en produkt, eller ett digitalt system som i det här fallet, utan även att säkerställa att produkten lever upp till behoven som verksamheterna har och att man följer rekommenderade arbetssätt, lagar och förordningar. Ett digitalt system är också en levande produkt vilket innebär att man alltid måste ha ett öra ut mot kunden och vara beredd att göra snabba förändringar. Man måste också se framåt och försöka förutspå vad morgondagens verksamheter kommer ha behov av och ligga steget före.

-Hela syftet med Epsilon är att verksamheterna ska ha ett användarvänligt och ändamålsenligt verksamhetssystem om underlättar det dagliga arbetet.  En rad hjälp och stödfunktioner som ex. kan hjälpa medarbetarna att välja rätt livsområde eller sökord när de ska dokumentera vilket ökar deras trygghet att använda systemet och gör det lätt att följa organisationens riktlinjer.

– En annan hjälpfunktion som jag också vill lyfta är vår e-learning som ska hjälpa medarbetarna att känna sig bekväma och trygga med att använda systemet.

Om dem inte känner sig bekväma kommer de heller inte använda verktyget som det är tänkt. Vi lägger mycket fokus på just användarvänligheten vilket vi tror medför ökad kontinuitet, förbättrar kvaliteten på innehållet och gör uppföljningarna mer vägledande. I förlängningen ger det effekten av att antalet avvikelser minskar.

Epsilon innehåller en rad olika funktioner och Marlene berättar om de viktigaste.

– Epsilons huvudfunktioner är planering och dokumentation. Dessa kan användas tillsammans eller separat och finns både för webb (desktop) och mobil.

Det innebär att informationen alltid finns tillgänglig för medarbetaren och gör det tydligt vad som ska göras. Dokumentationen kan göras direkt på plats tillsammans med den enskilde för en ökad delaktighet. Det finns såklart en rad andra funktioner som går att koppla på och som förenklar vardagen, samtidigt som det spar tid.

Vi stödjer användarna att göra rätt på ett effektivt sätt.

Jonas Ehlin har arbetat som produktägare för Epsilon i några år och berättar mer om vilka utmaningar och satsningar som görs just nu.

– Bemanning står högt upp på listan just nu. Det här är en del av verksamheten som ställer höga krav på att systemen måste vara intuitiva med enkla och automatiserade funktioner. Det finns många människor med olika bakgrunder som använder Epsilon dagligen. De gör ett fantastiskt arbete och vi måste se till att våra system lever upp till deras krav på språk, användbarhet, säkerhet och mycket mer.

Slutligen reflekterar både Marlene och Jonas över vilken roll Epsilon kan ha i den digitala framtiden.

– Vi ser mer och mer hur man efterfrågar och strävar efter att arbete med helhetslösningar för att undvika bland annat flera inloggningar och dubbelarbete. Våra kunder har olika arbetssätt vilket ställer krav på att våra system behöver vara flexibla. Det är något vi jobbar med kontinuerligt. Det ska vara enkelt att göra modifieringar beroende på kundens behov, berättar Marlene.

– Men vi lägger också mycket tid på att testa nya lösningar och idéer internt och såklart så lyssnar vi även in våra kunders behov. Våra användare är viktigast för oss, avslutar Jonas.

Vill du veta mer om våra produkter eller hur vi arbetar på Alfa eCare? Varmt välkommen att kontakta oss.

Som produktägare har man ett stort ansvar. Inte bara att förvalta en produkt, eller ett digitalt system som i det här fallet, utan även att säkerställa att produkten lever upp till behoven som verksamheterna har och att man följer rekommenderade arbetssätt, lagar och förordningar. Ett digitalt system är också en levande produkt vilket innebär att man alltid måste ha ett öra ut mot kunden och vara beredd att göra snabba förändringar. Man måste också se framåt och försöka förutspå vad morgondagens verksamheter kommer ha behov av och ligga steget före.

-Hela syftet med Epsilon är att verksamheterna ska ha ett användarvänligt och ändamålsenligt verksamhetssystem om underlättar det dagliga arbetet. En rad hjälp och stödfunktioner som ex. kan hjälpa medarbetarna att välja rätt livsområde eller sökord när de ska dokumentera vilket ökar deras trygghet att använda systemet och gör det lätt att följa organisationens riktlinjer.

– En annan hjälpfunktion som jag också vill lyfta är vår e-learning som ska hjälpa medarbetarna att känna sig bekväma och trygga med att använda systemet.

– Om dem inte känner sig bekväma kommer de heller inte använda verktyget som det är tänkt. Vi lägger mycket fokus på just användarvänligheten vilket vi tror medför ökad kontinuitet, förbättrar kvaliteten på innehållet och gör uppföljningarna mer vägledande. I förlängningen ger det effekten av att antalet avvikelser minskar.

Epsilon innehåller en rad olika funktioner och Marlene berättar om de viktigaste.

– Epsilons huvudfunktioner är planering och dokumentation. Dessa kan användas tillsammans eller separat och finns både för webb (desktop) och mobil.

– Det innebär att informationen alltid finns tillgänglig för medarbetaren och gör det tydligt vad som ska göras. Dokumentationen kan göras direkt på plats tillsammans med den enskilde för en ökad delaktighet. Det finns såklart en rad andra funktioner som går att koppla på och som förenklar vardagen, samtidigt som det spar tid. Vi stödjer användarna att göra rätt på ett effektivt sätt.

Jonas Ehlin har arbetat som produktägare för Epsilon i några år och berättar mer om vilka utmaningar och satsningar som görs just nu.

– Bemanning står högt upp på listan just nu. Det här är en del av verksamheten som ställer höga krav på att systemen måste vara intuitiva med enkla och automatiserade funktioner. Det finns många människor med olika bakgrunder som använder Epsilon dagligen. De gör ett fantastiskt arbete och vi måste se till att våra system lever upp till deras krav på språk, användbarhet, säkerhet och mycket mer.

Slutligen reflekterar både Marlene och Jonas över vilken roll Epsilon kan ha i den digitala framtiden.

– Vi ser mer och mer hur man efterfrågar och strävar efter att arbete med helhetslösningar för att undvika bland annat flera inloggningar och dubbelarbete. Våra kunder har olika arbetssätt vilket ställer krav på att våra system behöver vara flexibla. Det är något vi jobbar med kontinuerligt. Det ska vara enkelt att göra modifieringar beroende på kundens behov, berättar Marlene.

– Men vi lägger också mycket tid på att testa nya lösningar och idéer internt och såklart så lyssnar vi även in våra kunders behov. Våra användare är viktigast för oss, avslutar Jonas.

Vill du veta mer om våra produkter eller hur vi arbetar på Alfa eCare? Varmt välkommen att kontakta oss.

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.