Low-code processverktyg

low-code_illustration

LOW-CODE PROCESSVERKTYG

Nya generationens digitalisering

Nya generationens digitalisering är här - Low-code processverktyget från Alfa eCare! Med Low-code processverktyget sker automatiserade processer och smartare lösningar vilket resulterar i att er verksamhet och befintliga system arbetar mer effektivt. 

Många olika system innebär ett potentiellt problem på grund av förvirring som kan uppstå kring vilken information som finns var, ineffektivitet och att det tar längre tid än nödvändigt att hantera de olika processerna och flödena.

Med hjälp av vår "low-code-lösning" kan vi snabbt och enkelt skapa de processer och webbapplikationer ni behöver, baserat på era önskemål och krav.

Kom igång med low-code

Lösningen som gör er
digitalisering

Processverktyget har i sitt bibliotek flera smarta ”legobitar” som representerar olika steg i en process. Genom att kombinera legobitarna på bästa sätt utifrån era behov och önskningar skapas ett sammanhållet processflöde.

Kundcase: Ärendehantering

Vi bygger ärendehanteringssystem som passar kommuner, organisationer och företag med hjälp av "legobitar" som passar just er verksamhet. Exempel på "legobitar" kan vara Mina sidor, medborgarförslag, felanmälan m. fl.

Kundcase: Avvikelsehantering

Vi bygger kommunens avvikelsehantering utifrån krav och behov. Exempel på "legobitar" som används är processteget Utredning, Webbformulär, Notifikationer, Rapporter m. fl.

Kundcase: Medborgarförslag

E-tjänsten Medborgarförslag erbjuder en lättillgänglig och funktionell plats att skicka in och rösta på kommunens medborgares utvecklingsförslag.

Med hjälp av ett anpassningsbart formulär med tydlig förslagsbeskrivning skickar medborgaren in sitt förslag till en handläggare. Med ett knapptryck publicerar handläggaren förslaget och öppnar upp för omröstning

Kundcase: Felanmälan

Att skicka in och sedan hantera felanmälningar blir enkelt med Low-code processverktyget. Med rätt "legobitar" samlar ni in information, kommunicerar med anmälare, skickar ärenden till rätt person och plockar ut statistik.

Kundcase: Återställ lösenord

Har ni ett Active Directory för central användarhantering? Då är det vanligt att en stor belastning på IT-systemet utgörs av att användarna glömmer sina lösenord. Med vår lösning kan de återställa sitt lösenord själva och slipper ringa IT-supporten.

Återställningen sker smidigt via ett formulär där användaren kommer åt sin kontoinformation med hjälp av e-legitimation.

Kundcase: Mobil arbetsorder

Göteborg Energi använder arbetsprocesserna MOA och MAS för hantering av mobila arbetsordrar. Byte av mätare samt hantering av årligt underhåll. De bakomliggande systemen för MOA och MAS är SAP och Generis

Low-Code

Low-code är en metod för programutveckling som möjliggör snabb och enkel skapande av applikationer utan djupare kodningskunskaper. Det innebär användning av grafiska gränssnitt och fördefinierade komponenter för att bygga en väl anpassad och flexibel digital miljö.

Det primära argumentet till att använda ett low-code-verktyg framför att bygga själv är att det är kostnadsbesparande. Ni slipper kostnader för uppstart, förvaltning, underhåll, support, o.s.v. Ni behöver inte heller bry er om att bekosta expertkompetens som krävs för att ni ska hålla systemet uppdaterat med de senaste kraven och funktionerna. Allt finns redan inbyggt i low-code-verktyget och underhålls av oss på Alfa eCare.

Processbyggare

Unika krav från verksamheten kan oftast inte uppfyllas av system som följer standardprocesser, vilket leder till att systemet styr verksamheten. Detta leder i sin tur till att verksamheten skapar manuella processer eller att kraven bryts ner och att flera små system köps in, vilket ofta resulterar i kvalitetsproblem och höga kostnader.

Genom att använda ett Low-code-verktyg där verksamheten kan styra över processerna kan man åtgärda alla dessa problem och verksamheten kan styra systemet i stället för tvärt om. 

Öka kvalitéten, effektivisera processer och spara kostnader utan att byta system

Skapa automatiserade processer för verksamhetens alla delar

Skapa attraktiva gränssnitt
ex. Mina sidor, med inbyggd processhantering.

Öka kvalitéten, effektivisera processer och spara kostnader utan att byta system

Med Alfa eCares Low Code Processplattform får ni en helt annan inverkan på ert system, oavsett om ni har ett system som ni tvingas skapa manuella processer kring, eller om ni har flera mindre system för att täcka era behov. Low Code processplattformen knyter samman era system och processer och ökar på så sätt kvalitéten på verksamheten.

Skapa automatiserade processer för verksamhetens alla delar

Utöver att ni kan skapa egna processer som passar just er verksamhet kan processerna automatiseras. Det resulterar i att arbetet sker snabbare och säkrare och ni kan känna er trygga med att allt har gått rätt till. Det bidrar dessutom till en ökad service och snabbare hantering av exempelvis ärenden eller uppgifter.

Skapa attraktiva gränssnitt ex. Mina sidor, med inbyggd processhantering.

Med Low Code processplattformen kan vi bygga attraktiva och användarvänliga gränssnitt. Exempelvis till kommunen hemsida, verksamheter som har Mina sidor m.m. Gränssnittet är sammankopplat med processplattformen vilket innebär att ni kan ha processer från interaktionen med kunden, medborgaren eller besökaren på sajten direkt in till er verksamhet.

FÄRDIGA LÖSNINGAR

Modulbibliotek

Low-code processverktyget kan användas inom många olika typer av organisationer. Nedan ges exempel på populära lösningar för kommuner och företag som täcker verksamhetens behov.

Kommun

Modulpaket anpassat för kommunernas behov.
Low Code Processplattformen är extremt flexibelt och kan byggas upp, som Legobitar, utifrån just er verksamhet.

  • PROCESSBYGGARE
  • MINA SIDOR
  • AVVIKELSEHANTERING
  • ÄRENDEHANTERING
Alfa eCare Welfare feriematchning

Företag

Modulpaket anpassat företags behov.
Low Code Processplattformen är extremt flexibelt och kan byggas upp, som Legobitar, utifrån just er verksamhet.

  • PROCESSBYGGARE
  • MINA SIDOR
  • ÄRENDEHANTERING

Egen konfiguration

Förutom våra rekommenderade modulpaket kan du i samråd med oss välja de ”legobitar” som din verksamhet har behov av.

Kontakta oss för att se vilka möjligheter som finns för en
enterprise-lösning.

malmo-logo

MALMÖ STAD

I Malmö stad är kommunens avvikelsehantering byggt med
Alfa eCares processplattform som stöttar och bidrar till ökad kvalitét.

Kontakta oss om du vill veta mer om automatiseringen som används.

FÄRDIGA MODULER

Exempel från verkligheten

Här ska vi beskriva kortfattat de olika färdiga lösningarna som vi har utvecklat med processverktyget.

Kommun - Anpassade processer och gränssnitt

Vi bygger kommunens hemsida med inbyggda processer för att hantera alla ärenden som kommer från exempelvis leverantörer, medborgarna och medarbetare. Samtliga portaler kan ha olika skräddarsydda användargränssnitt. Tänk dig en felanmälningstjänst, där medborgaren anmäler ett fel i medborgarportalen. Gränssnittet som medborgaren ser ska vara attraktivt och använda kommunens grafiska profil. En tjänsteman på kommunen ser och hantera ärendet i ett medarbetargränssnitt. Detta gränssnitt är anpassat för ärendehantering. Tjänstemannen tilldelar ärendet till en leverantör som ser och återkopplar i ett leverantörsgränssnitt som är anpassat efter deras behov.

Privat bolag - Effektiviserade processer och verktyg för ärendehantering

Text saknas

"Mina sidor" - Byggt och anpassat med Alfa eCares Low-Code

Text saknas

EXEMPEL

Kundexempel

VNedan kan du se ett antal exempel på vad vi tillsammans med våra kunder kan åstadkomma med Alfa eCares processverktyg och Low-Code-plattform. Läs mer och ladda hem broschyren om våra lösningar här.

Alfa-eCare_OUH_automation

ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

"På OUH arbetar Alfa eCares digitiala robotar dygnet runt i en rad olika arbetsflöden för att effektivisera och öka kvaliteten på verksamheten."

Kontakta oss om du vill veta mer om automatiseringen som används.

Alfa-eCare_Region_Syddanmark_automation

REGION SYDDANMARK

"På region Syd i Danmark genomförs 22 000 operationer varje år och digitala robotar ser till att journalanteckningarna till varje operation genomförs på ett enkelt och korrekt sätt."

Kontakta oss om du vill veta mer om automatiseringen som används.

på gång

Det senaste från Alfa eCare

VI VÄXER MED VÅRA KUNDER

Vi stöttar er med erfarenhet och kompetens

0 +

Antal kunder

0 +

AntAL ANVÄNDARE

0

År i Branschen

0 +

Medarbetare

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon hos oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.