Säkerställ hög vårdkvalitet och patientsäkerhet med avvikelsehantering från Alfa eCare

Säkerställ hög vårdkvalitet och patientsäkerhet med avvikelsehantering från Alfa eCare

Med Alfa eCares avvikelsemodul uppnår ni en effektiv avvikelsehantering som hjälper er att säkerställa högsta möjliga standard.

Avvikelsehantering - Alfa eCare

Vi erbjuder befintliga och nya kunder avvikelsehantering från Alfa eCare. Med ett enkelt och intuitivt gränssnitt som följer en tydlig process, kan ni säkerställa att ni lever upp till de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, gällande hantering av avvikelser.

Det är enkelt att följa processen för avvikelsehantering och ni har fullständig kontroll över samtliga ärenden. Genom personlig och rollanpassad inloggning får användaren översikt över nyckeltal och diagram som visar status.

 • Rapportering via webbformulär
 • Utredning inom lagrummen SOL, LSS och HSL
 • Lex Sara-utredning
 • Lex Maria-utredning
 • Utredning övriga avvikelser
 • Synpunkter och klagomål
 • Notifikationer via e-post vid nya avvikelser, eskalering och uppföljning
 • Frånvarohantering
 • Rapporter

Kontakta oss för mer information och intresseanmälan.

Ladda hem en pdf med samlad information om vår avvikelsemodul här.

Vi erbjuder befintliga och nya kunder avvikelsehantering från Alfa eCare. Med ett enkelt och intuitivt gränssnitt som följer en tydlig process, kan ni säkerställa att ni lever upp till de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, gällande hantering av avvikelser.

Det är enkelt att följa processen för avvikelsehantering och ni har fullständig kontroll över samtliga ärenden. Genom personlig och rollanpassad inloggning får användaren översikt över nyckeltal och diagram som visar status.

 • Rapportering via webbformulär
 • Utredning inom lagrummen SOL, LSS och HSL
 • Lex Sara-utredning
 • Lex Maria-utredning
 • Utredning övriga avvikelser
 • Synpunkter och klagomål
 • Notifikationer via e-post vid nya avvikelser, eskalering och uppföljning
 • Frånvarohantering
 • Rapporter

Kontakta oss för mer information och intresseanmälan.

Ladda hem en pdf med samlad information om vår avvikelsemodul här.

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.