Ökad patientsäkerhet och effektivare verksamhet – med Alfa eCares Avvikelsemodul

Ökad patientsäkerhet och effektivare verksamhet - med Alfa eCares Avvikelsemodul

I den snabbt föränderliga världen av sjukvård är det avgörande att använda effektiva sätt för att säkerställa hög patientsäkerhet och kvalitet. Alfa eCare har nyligen lanserat digital avvikelsehantering i egen regi vilket erbjuder er vårdpersonal en användarvänlig och intuitiv upplevelse, samtidigt som ni säkerställer god kvalitet.

Julia Ljungner, erfaren MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), delar med sig av sina erfarenheter och berättar om vikten av effektiv avvikelsehantering.

Avvikelsehantering-illustration

Patientsäkerhet och användarvänlighet i fokus

För att en incident ska kunna åtgärdas och förhindras att upprepas, behöver den bli inrapporterad. Alfa eCare Avvikelse är framtagen och utvecklad med prioritet på förbättrad patientsäkerhet och användarvänlighet. Via ett smidigt och enkelt webbformulär kan alla typer av avvikelser och klagomål rapporteras, där rapportören anger uppgifterna i en pedagogisk ordningsföljd och blir guidad med hjälptexter så att inga viktiga detaljer missas. På detta vis läggs en tydlig grund för chef och utredare som tar vid i nästa steg, vilket nu följer ett intuitivt flöde för utredning inklusive klassificering och åtgärdshantering. Uppföljningar kan planeras in och all personal arbetar aktivt för en säkrare vårdmiljö.

Lärande och förbättringar för hela verksamheten

Julia Ljungner, verksamhetsspecialist på Alfa eCare, med flera års erfarenhet som medicinskt ansvarig sjuksköterska från den kommunala hälso- och sjukvården berättar om de förbättringar hon erfarit när digitala lösningar för avvikelsehantering implementerats inom hälso- och sjukvården;

”Avvikelsehantering är central för en säker vård. När en avvikelse inträffar eller ett klagomål inkommer är det av stor vikt för patientsäkerheten att hantera det inträffade systematiskt så att nya kunskaper kan inhämtas och liknande händelser motverkas. Digital avvikelsehantering möjliggör för medarbetaren att systematiskt rapportera, utreda, analysera, åtgärda och följa upp avvikelser och klagomål. Inga led i arbetet kan kringgås när hanteringen sker digitalt, vilket tryggar för ett lärande och en ökad medvetenhet kring avvikelsehantering som ett givet verktyg för ökad patientsäkerhet.”

Lättförståeligt gränssnitt och överskådlig översiktssida

Oavsett erfarenhetsnivå ska all vårdpersonal kunna använda sig av den lättförståeliga designen och det användarvänliga flödet. Modulen är anpassad för de olika rollerna rapportör, chef, utredare och utredare för allvarliga händelser, såsom vid Lex Sarah- och Lex Mariautredningar. För chefer och utredare finns en personlig översiktssida som visar statistik och nyckeltal för alla ärenden.

”Översiktssidan ger fullständig överblick och kan med fördel användas som underlag vid vecko- eller månadsmöten för verksamheten”, tillägger Julia.

Överensstämmer med Socialstyrelsens föreskrifter

Avvikelsemodulen är noga anpassad för att överensstämma med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, gällande hantering av avvikelser.

”Alla användare kan vara trygga med att de följer en korrekt process och när de rapporterar och hanterar avvikelser”, avslutar Julia.

Vill du veta mer om Alfa eCares avvikelsemodul? Det finns flera sätt attt ta del av information. Vi rekommenderar varmt kommande webinars där du även har chansen att ställa frågor live. Anmäl dig via länken nedan.

Du kan även göra en intresseanmälan direkt här på sidan via formuläret och ladda hem en pdf med mer information.

Patientsäkerhet och användarvänlighet i fokus

För att en incident ska kunna åtgärdas och förhindras att upprepas, behöver den bli inrapporterad. Alfa eCare Avvikelse är framtagen och utvecklad med prioritet på förbättrad patientsäkerhet och användarvänlighet. Via ett smidigt och enkelt webbformulär kan alla typer av avvikelser och klagomål rapporteras, där rapportören anger uppgifterna i en pedagogisk ordningsföljd och blir guidad med hjälptexter så att inga viktiga detaljer missas. På detta vis läggs en tydlig grund för chef och utredare som tar vid i nästa steg, vilket nu följer ett intuitivt flöde för utredning inklusive klassificering och åtgärdshantering. Uppföljningar kan planeras in och all personal arbetar aktivt för en säkrare vårdmiljö.

Lärande och förbättringar för hela verksamheten

Julia Ljungner, verksamhetsspecialist på Alfa eCare, med flera års erfarenhet som medicinskt ansvarig sjuksköterska från den kommunala hälso- och sjukvården berättar om de förbättringar hon erfarit när digitala lösningar för avvikelsehantering implementerats inom hälso- och sjukvården;

”Avvikelsehantering är central för en säker vård. När en avvikelse inträffar eller ett klagomål inkommer är det av stor vikt för patientsäkerheten att hantera det inträffade systematiskt så att nya kunskaper kan inhämtas och liknande händelser motverkas. Digital avvikelsehantering möjliggör för medarbetaren att systematiskt rapportera, utreda, analysera, åtgärda och följa upp avvikelser och klagomål. Inga led i arbetet kan kringgås när hanteringen sker digitalt, vilket tryggar för ett lärande och en ökad medvetenhet kring avvikelsehantering som ett givet verktyg för ökad patientsäkerhet.”

Lättförståeligt gränssnitt och överskådlig översiktssida

Oavsett erfarenhetsnivå ska all vårdpersonal kunna använda sig av den lättförståeliga designen och det användarvänliga flödet. Modulen är anpassad för de olika rollerna rapportör, chef, utredare och utredare för allvarliga händelser, såsom vid Lex Sarah- och Lex Mariautredningar. För chefer och utredare finns en personlig översiktssida som visar statistik och nyckeltal för alla ärenden.

”Översiktssidan ger fullständig överblick och kan med fördel användas som underlag vid vecko- eller månadsmöten för verksamheten”, tillägger Julia.

Överensstämmer med Socialstyrelsens föreskrifter

Avvikelsemodulen är noga anpassad för att överensstämma med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, gällande hantering av avvikelser.

”Alla användare kan vara trygga med att de följer en korrekt process och när de rapporterar och hanterar avvikelser”, avslutar Julia.

Vill du veta mer om Alfa eCares avvikelsemodul? Det finns flera sätt attt ta del av information. Vi rekommenderar varmt kommande webinars där du även har chansen att ställa frågor live. Anmäl dig via länken nedan.

Du kan även göra en intresseanmälan direkt här på sidan via formuläret och ladda hem en pdf med mer information.

PDF

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.