Malin Österberg använder SmartPlanner

Nu kommer den nya AI-stödda funktionen SmartPlanner

Nu kommer den nya AI-stödda funktionen SmartPlanner!

Planering av besök och insatser kan vara tidskrävande och besvärligt. Därför har vi utvecklat en AI-stödd, automatisk planering som underlättar samordnarens arbete genom att ge planeringsförslag som sedan kan anpassas. SmartPlanner är en ny funktion i det väletablerade planeringsverktyget Alfa eCare PlanIt (tidigare Mobil Omsorg från Joliv).

SmartPlanner använder sig av artificiell intelligens och tidigare lagd planering för att ge samordnaren noga uträknade förslag på kommande dagsplanering. Planeringsförslagen baseras på många olika parametrar så som personalkompetens, personalschema, kontinuitet, kundbehov, restid, arbetstid, med mera. Förslagen läggs i ett planeringsutkast som inte påverkar den riktiga planeringen och som samordnaren kan jobba vidare med för att göra anpassningar. Det dagliga arbetet underlättas och vinster görs både genom sparad tid och chans till en mer kontinuerlig planering, utan att flexibiliteten går förlorad. När man är färdig med sin planering kan man sedan välja om man vill gå vidare och göra det till en riktigt del av planeringen, spara det till ett senare tillfälle, göra justeringar eller kasta det. På det här sättet kan man laborera och testa olika planeringar på ett smart, snabbt och smidigt sätt!

Under hösten 2020 testades och utvärderades SmartPlanner av flera hemtjänstföretag. Bland dem var Olivia Hemomsorg och Malin Österberg som med logistisk expertis och erfarenhet bidrog med många förbättringsförslag och idéer som sedan tillämpades i den färdiga versionen av SmartPlanner.

– SmartPlanner är ett lätt och kompetent system med väldigt många fördelar. Det är lätt att ta till sig verktyget samtidigt som det finns fler underliggande funktioner för den mer avancerade användaren, säger Malin.

– De största fördelarna är helt klart systemets förmåga att ta fram variationer på planeringen. Som användare kan jag välja olika parametrar som systemet ska ta hänsyn till. Jag kan till exempel välja att högsta prioritering ska vara restid följt av kontaktperson, slinga och så vidare och sedan göra en bättre och mer optimerad planering utifrån de val jag har gjort, berättar Malin.

SmartPlanner tar fasta på funktionalitet som ska stötta och underlätta planerarens och samordnarens vardag. AI-funktionen har därför en väldigt stor roll. Målet är att verksamheten ska få högre kvalitet och uppfylla krav på en rad olika områden. Men med kvalitet avses inte bara resultat gällande effektivitet utan resultat ska också avspegla sig i både medarbetarens och kundens välmående.

– SmartPlanner kommer påverka vår verksamhet väldigt positivt. Vi kommer kunna dra ner på planeringstid och vi kommer kunna planera för flera enheter samtidigt och på så sätt använda de timmar som tidigare lagts på manuell planering till andra arbetsuppgifter, säger Malin.

– Vi kommer också kunna planera längre fram i tiden och då kunna bemanna mer effektivt vilket ger en bättre ekonomi, större marginaler och bättre förutsättningar för att utveckla vår verksamhet, avslutar Malin.

Vill du veta mer om SmartPlanner, våra produkter eller funktioner? Tveka inte att kontakta oss! 

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marknadskoordinator

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Comments are closed.