Johanna-Rehula-Kundansvarig-saljare

Möt Johanna Rehula – Kundansvarig säljare, Alfa eCare Epsilon

Möt Johanna Rehula - Ansvarig säljare, Alfa eCare Epsilon

Johanna Rehula har sina rötter i Finland men flyttade till Sverige 1997 då hon såg möjligheter att utvecklas yrkesmässigt. Johanna har, genom sin yrkeskarriär, mycket erfarenhet av ledande roller inom olika områden, däribland välfärden och då främst hemtjänsten. Sedan ett par månader tillbaka är Johanna anställd hos oss på Alfa eCare som Ansvarig säljare för Alfa eCare Epsilon med fokus på den privata sektorn.

Jag är utbildad inom Handel och Ekonomi och arbetade inom handeln tills jag flyttade till Sverige 1997. Jag drevs av min önskan att arbeta med människor och kände att vården kunde vara rätt område för mig. Jag utbildade mig till undersköterska 2010 och har sedan dess arbetat på olika vårdbolag, i olika ledande roller i både privata och kommunala verksamheter. Jag har också varit med och startat upp tre olika vårdboenden inom den privata sektorn och vet vad som krävs och hur mycket jobb som läggs ner. En väldigt viktig erfarenhet i min nuvarande yrkesroll då vi arbetar nära våra kunder under införanden och i vissa fall, i samband med uppstarten av helt nya verksamheter, säger Johanna.

Under min yrkesverksamma resa har jag alltid varit intresserad av välfärdsteknik och hur man kan implementera nya lösningar för att effektivisera verksamheten, frigöra tid och helt enkelt skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det ledde till att jag utbildade mig till Välfärdsteknik-samordnare, 2020, och nu är vi här, hos Alfa eCare där en ny spännande resa tar vid och där jag känner att jag verkligen får nytta av både mina erfarenheter och min expertis, berättar Johanna.

Med mycket yrkeserfarenhet inom vård och omsorg har Johanna arbetat med Alfa eCares produkter tidigare, men då på kundsidan, som användare.

Av erfarenhet som användare vet jag vet att våra produkter fungerar bra, men det finns utvecklingsmöjligheter och de kan bli ännu bättre. Vårdpersonal har sin syn på olika IT-lösningar och leverantören har sin syn. Därför uppskattar jag så mycket att Alfa eCare ser vikten av att överbrygga dessa två världar och tillsammans med andra yrkeserfarna på Alfa eCare, hoppas jag kunna vara en länk mellan användaren och tekniken. Det känns också viktigt att jag och våra kunder talar ”samma språk”. Det skapar ett bättre förtroende och mitt arbete blir lättare när jag förstår deras vardag och vilka utmaningar de ställs inför, säger Johanna.

Johanna stärker Alfa eCare på många sätt, inte minst som Finskspråkig då vi har en Finsk marknad i och med Alfa eCare Daisy som ännu inte är lanserad på den Svenska marknaden. Hon har också bra kunskaper inom Demens och är utbildad BPSD-administratör.

Jag hoppas att jag får möjlighet att addera min expertis, i form av utbildningar gentemot våra kunder, till de utbildningar vi redan erbjuder. Det ser jag fram emot, avslutar Johanna.

Vill du komma i kontakt med Johanna Rehula? Varmt välkommen att kontakta henne via mejl.

Dela gärna våra inlägg

Alfa eCare-Sara Brandberg

Sara Brandberg

Marketing manager

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av våra nyheter, ring eller mejla Sara.

HÄR FÖR DIG

Support

Du kan ringa eller mejla oss om du vill ha hjälp. Snabbast är det med mejl, men ibland är det enklare på telefon. Vi finns här för dig.

020-320 310
support@alfaecare.se
Vardagar 08–17

Comments are closed.