Möt Caroline Pros – ny projektledare på Alfa eCare

Möt Caroline Pros - ny projektledare på Alfa eCare

Vi är stolta över att presentera en ny kraft hos Alfa eCare – Caroline Pros, nyanställd projektledare med gedigen erfarenhet inom vårdsektorn.

Caroline Pros

En erfarenhet arbetsterapeut med mångsidighet

Caroline Pros har rötter som arbetsterapeut med gedigen erfarenhet inom den kommunala äldreomsorgen. ”Jag är i grunden arbetsterapeut och har under många år arbetat i Västerås stads demensteam där jag ägnade mig åt utbildning och handledning av vård- och omsorgspersonal som arbetar med personer med demenssjukdom”, berättar Caroline.

Kundfokus viktigt vid införande av nya system

Caroline kommer senast från Västerås stad där hon under flera år har arbetat som projektledare inom digital utveckling på vård- och omsorgsförvaltningen. Hon är också certifierad projektledare vilket stärker hennes kompetens att hantera komplexa projekt och leverera pålitliga resultat. ”Under mina år som projektledare på Västerås stad ansvarade jag bland annat för breddinförandet av Alfa eCares planeringsmodul, dokumentationsmodul och digital signering i kommunens verksamheter. Att införa ett nytt system innebär ofta en stor förändringsresa för kunden och där är min förhoppning att min tidigare erfarenhet av att själv ha varit med på en sådan resa kan komma väl till pass. Jag hoppas kunna guida, vägleda och stötta kunden i de frågor och utmaningar som dyker upp under resans gång.”, säger Caroline.

Utmaningar en möjlighet till utveckling

Caroline ser utmaningar som en möjlighet till utveckling. Hon är en förespråkare för samarbete och inkluderar alla berörda parter för att nå bästa lösningen. ”För mig är det viktigt att arbeta nära, tillsammans med kund, att vara lyhörd och hela tiden ha ett stort verksamhetsfokus. Som projektledare är jag engagerad, strukturerad med ett tydligt målfokus, oftast med ett leende på läpparna. För mig är utmaningar till för att lösas och det gör vi bäst tillsammans. Jag tror att min erfarenhet från verksamhet kan göra att jag kan se olika alternativa lösningar på de utmaningar som kan uppkomma”, avslutar hon.

Såklart är Caroline mer än sitt yrke. När hon inte är på kontoret i Västerås ägnar hon sig åt sina två barn och familjen i Västeråsvillan. Hon har också en passion för utförsåkning och tillbringar gärna tid i de svenska fjällen.

Caroline Pros når du via mejl: caroline.pros@alfaecare.se

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.