Kvalitetssäkring av SÄBO – digitala lösningar ökar

Kvalitetssäkring av SÄBO - digitala lösningar ökar

Efter flera år av pandemi och svidande kritik från IVO i deras tillsynsrapport i slutet på augusti, är det många som vill säkra kvaliteten inom omsorgen och särskilda boenden (SÄBO). 

Alfa eCare Digitala system äldreomsorgen

Lise-Lott Holm arbetar med försäljning på Alfa eCare och ser ett ökat intresse för Alfa eCares digitala lösningar. I IVOs rapport framhålls bland annat att vård i livets slutskede inte följer reglerna, att läkemedelshanteringen inte är patientsäker och att det finns brister i kontinuitet och dokumentation.

– Det som efterfrågas är ett planeringssystem som säkrar att brukarnas behov verkligen tas om hand samt digital signering och delegering. Dokumentationen finns ofta redan på plats men framför allt planering har hittills mest nyttjats av hemtjänsten. I och med att vi kan erbjuda en sammanhållen lösning där medarbetarna har allt med sig ut till brukarna, i en app i mobilen, har arbetet blivit så mycket smidigare och säkrare, säger Lise-Lott.

lise-lott-holm-alfaecare

Förutom att säkerställa att en medarbetare med rätt delegering ger brukarna läkemedel och andra HSL-insatser i rätt tid kan man också dokumentera insatserna på plats hos brukaren vilket ökar delaktigheten och effektiviteten.

– Med ett planeringssystem får man bättre arbetsfördelning bland medarbetarna och det är enkelt att introducera ny personal och avlasta olika avdelningar eftersom man har all information med sig, vilket våra kunder verkligen uppskattar. Andra fördelar är att man kan planera personalaktiviteter, gruppaktiviteter och arbetsuppgifter som att tempa kylen och ta emot leveranser, berättar Lise-Lott.

– Efter att ha använt systemet ett tag ser vi att våra kunder blir väldigt nöjda. Enhetschefen har koll på att allt är gjort, sjuksköterskan har en helt annan kontroll på läkemedelshantering och andra HSL-insatser och medarbetarna har fått ett modernt verktyg som är lätt att använda, avslutar Lise-Lott.

Har du funderat på ett digitalt stöd för att kvalitetssäkra ditt SÄBO? Just nu har vi ett prova-på-erbjudande! Upptäck hur det är att arbeta digitalt och se effekterna det ger. Mer information och intresseanmälan hittar du här

Lise-Lott Holm arbetar med försäljning på Alfa eCare och ser ett ökat intresse för Alfa eCares digitala lösningar. I IVOs rapport framhålls bland annat att vård i livets slutskede inte följer reglerna, att läkemedelshanteringen inte är patientsäker och att det finns brister i kontinuitet och dokumentation.

– Det som efterfrågas är ett planeringssystem som säkrar att brukarnas behov verkligen tas om hand samt digital signering och delegering. Dokumentationen finns ofta redan på plats men framför allt planering har hittills mest nyttjats av hemtjänsten. I och med att vi kan erbjuda en sammanhållen lösning där medarbetarna har allt med sig ut till brukarna, i en app i mobilen, har arbetet blivit så mycket smidigare och säkrare, säger Lise-Lott.

lise-lott-holm-alfaecare

Förutom att säkerställa att en medarbetare med rätt delegering ger brukarna läkemedel och andra HSL-insatser i rätt tid kan man också dokumentera insatserna på plats hos brukaren vilket ökar delaktigheten och effektiviteten.

– Med ett planeringssystem får man bättre arbetsfördelning bland medarbetarna och det är enkelt att introducera ny personal och avlasta olika avdelningar eftersom man har all information med sig, vilket våra kunder verkligen uppskattar. Andra fördelar är att man kan planera personalaktiviteter, gruppaktiviteter och arbetsuppgifter som att tempa kylen och ta emot leveranser, berättar Lise-Lott.

– Efter att ha använt systemet ett tag ser vi att våra kunder blir väldigt nöjda. Enhetschefen har koll på att allt är gjort, sjuksköterskan har en helt annan kontroll på läkemedelshantering och andra HSL-insatser och medarbetarna har fått ett modernt verktyg som är lätt att använda, avslutar Lise-Lott.

Har du funderat på ett digitalt stöd för att kvalitetssäkra ditt SÄBO? Just nu har vi ett prova-på-erbjudande! Upptäck hur det är att arbeta digitalt och se effekterna det ger. Mer information och intresseanmälan hittar du här

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.