Informationssäkerhet – en central faktor

Informationssäkerhet - en central faktor

Informationssäkerhet är ett högprioriterat område hos oss på Alfa eCare. Anders Johansson har det övergripande ansvaret för att skydda företagets och kundernas data. Han berättar om sitt arbete och vad han ser att verksamheten i sin tur kan göra för att öka säkerheten.

ExorLive-SignIt

”Som chef för informationssäkerhet har jag det övergripande ansvaret för att skydda företagets och våra kunders information. Jag har även ansvar för efterlevnad av standarder och regelverk som vi måste följa. Det är ett omväxlande och spännande arbete där jag hela tiden får lära mig nya saker. Att arbeta med Alfa eCares olika avdelningar och med våra kunder är också mycket motiverande”, berättar Anders.

Cyberangrepp blir vanligare och mer komplexa. Stora företag har fallit offer för attacker som har fått stora konsekvenser. Anders kan identifiera flera faktorer som kan bidra till ökad säkerhet.

”Utbildning av användare blir allt viktigare när angreppen blir mer avancerade och allt svårare att stoppa med enbart tekniska hjälpmedel. Därför är det viktigt att alla har förståelse för vad de själva kan göra för att bidra till ökad säkerhet. Utbildning av verksamhetspersonal är därför väldigt viktigt. Även en liten utbildningsinsats kan ha stor effekt på organisationens motståndskraft vid ett angrepp”, säger Anders.

Har du frågor om hur vi arbetar med informationssäkerhet eller hur du kan utbilda dig eller dina medarbetare? Varmt välkommen att kontakta oss i formuläret nedan så hör vi av oss till dig.

”Som chef för informationssäkerhet har jag det övergripande ansvaret för att skydda företagets och våra kunders information. Jag har även ansvar för efterlevnad av standarder och regelverk som vi måste följa. Det är ett omväxlande och spännande arbete där jag hela tiden får lära mig nya saker. Att arbeta med Alfa eCares olika avdelningar och med våra kunder är också mycket motiverande”, berättar Anders.

Cyberangrepp blir vanligare och mer komplexa. Stora företag har fallit offer för attacker som har fått stora konsekvenser. Anders kan identifiera flera faktorer som kan bidra till ökad säkerhet.

”Utbildning av användare blir allt viktigare när angreppen blir mer avancerade och allt svårare att stoppa med enbart tekniska hjälpmedel. Därför är det viktigt att alla har förståelse för vad de själva kan göra för att bidra till ökad säkerhet. Utbildning av verksamhetspersonal är därför väldigt viktigt. Även en liten utbildningsinsats kan ha stor effekt på organisationens motståndskraft vid ett angrepp”, säger Anders.

Har du frågor om hur vi arbetar med informationssäkerhet eller hur du kan utbilda dig eller dina medarbetare? Varmt välkommen att kontakta oss i formuläret nedan så hör vi av oss till dig.

LÄR DIG MER

Nytt & kunskap

Kika in på sidan Nytt & Kunskap där vi har samlat artiklar och material som vi tror kan vara värdefulla och intressanta för dig.

HÄR FÖR DIG

Kontakt

Har du frågor om våra tjänster och produkter eller behöver du kanske komma i kontakt med någon av oss på Alfa eCare. Under Kontakt hittar du rätt väg fram till oss.

Comments are closed.