Gruppeffektivitet

Rapporten Gruppeffektivitet visar gruppens effektivitet under ett valt tidsspann. 

Kundtid 
Timmar: Visar utförd kundtid i timmar med decimalvärde. 
Effektivitet: Visar utförd kundtid kontra personaltid i procent. 

Restid
Timmar: Visar den förvändande restiden systemet räknat ut mellan, innan och efter besöken. Summan visas i timmar med decimalvärde.
Effektivitet: Visar den förvändande restiden systemet räknat ut mellan, innan och efter besöken. Summan visar restid kontra personaltid i procent. 

Intern tid
Timmar: Visar tid på aktiviteter där aktiviteten är markerad att räknas som arbetstid (se bild nedan). Summan visas i timmar med decimalvärde.
Effektivitet: Visar tid på aktiviteter där aktiviteten är markerad att räknas som arbetstid (se bild nedan). Summan visar intern tid kontra personaltid i procent. 

Outnyttjad tid
Timmar: Visar tid som är outnyttjad under arbetspasset. Summan visas i timmar med decimalvärde.
Effektivitet: Visar tid som är outnyttjad under arbetspasset. Summan visar intern tid kontra personaltid i procent. 

Personaltid: Visar arbetstid utifrån schemat. 

Sammanfattning – För den optimala planeringen ska samtliga summor under effektivitet (Kundtid, Restid, Intern tid, outnyttjad tid) vara 100%.