Planerade medarbetare

Planerade medarbetare visar en sammanställning i tabellform över vilka medarbetare som har ett arbetspass för valt datum samt en kolumn för debiteringsgrad baserat på antalet planerade insatser/besökslängd mot arbetstid. 

I den här vyn går det också bra att skriva ut varje enskilt arbetspass genom att kryssa i en eller flera rader och tryck på symbolen skriv ut (se pil). Vill vi korrigera vad som ska visas i utskrift, tryck på knappen ”visa” för att skickas vidare till rapporter-planering-mina besök där vi ställer in kolumner till utskrift, se avsnittet Rapporter.