Roller

Under fliken medarbetarinfo hittar ni längre ned roller.   

Observera – För att kunna lägga till roller på medarbetare behöver ni själva ha rollen Administratör, Systemadministratör eller Systemförvaltare.
För att knappen Lägg till roll ska dyka upp behöver ni först lägga till ett Användarnamn under Behörigheter.
Roller gäller endast i de grupper där medarbetaren är en aktiv medlem i. Detta gäller dock inte rollen global
Globala roller (Alla grupper) blir inaktiva i grupper när det finns minst en gruppspecifik roll (Denna grupp) i någon av grupperna användaren är medlem. Se bild längre ned på sidan.

Grundläggande roller

För att kunna använda systemet krävs en grundläggande roll

Rollerna är hierarkiska och man kan endast tilldela andra roller under sin egen nivå

 

LSSAnvändare

Ska ej kombineras med annan grundroll

Har behörighet till sin egen planering och sina egna kunder som man har en aktiv kundkoppling till. Ser inte information om andra kunder i den egna gruppen. Används enbart av boendestödjare och motsvarande.

 

Begränsad användare

Har behörighet till sin egen planering och kunder i den egna gruppen. Används av undersköterskor, vårdbiträden och motsvarande. Se vyerna Min startsida, Mitt Arbete, Dokumentation, Kunder, Rapporter/Planering Skapa och publicera genomförandeplaner Se och uppdatera besök planerade på dig Skriva anteckning på kund Skapa enstaka och snabbesök

 

Standardanvändare

Har behörighet till den funktionalitet som krävs för att kunna planera i systemet. Används t ex av helg eller kvällsansvariga och sjuksköterskor inom ASIH Som standardanvändare kan du göra allt som begränsad användare kan göra, dessutom kan du Se och skriva ut grundschema Skapa och uppdatera kunder Skapa rapporter under rapporter/kunder och rapporter/medarbetare Se delegeringar på medarbetare Planera besök i grafisk planering samt dagens besök Se, skapa och uppdatera medarbetare med lägre behörighet Se, skapa och uppdatera återkommande besök Se och uppdatera slingor

 

Administratör

Har behörighet till den funktionalitet som krävs för att kunna schemalägga och planera i systemet. Används t ex av planeringsledare, samordnare, verksamhetschef. Som Administratör kan du göra det som lägre roller kan, dessutom kan du Se det som finns under vyn Admin Se registrerade Arbetstidsenheter och andra Godkända Enheter Skapa och rulla ut grundscheman Skapa, uppdatera och radera delegeringar på andra medarbetare Skapa rapporter under Utfört, Uppföljning och GDPR Uppdatera utförd tid åt andra medarbetare Se registreringsvyn samt använda den Skapa och radera slingor Uppdatera inloggningsuppgifter på medarbetare med lägre behörighet Registrera, uppdatera, radera arbetstid för medarbetare

 

Systemadministratör

Har behörighet att utföra allt i systemet. Används av regionala eller lokala superusers Skapa och radera insatser, besökstyper mm under vyn admin Kan generera koder för att registrera Arbetstidsenheter Kan radera registrerade Arbetstidsenheter och andra Godkända Enheter Kan se registrerade Arbetstidsenheter och andra Godkända Enheter Se och uppdatera inställningar under konfiguration

 

Systemförvaltare

Används tillsammans med systemadministratör samt global Kan Uppdatera inloggningsuppgifter på samtliga medarbetare förutom de med samma behörighet. Bör finnas 1-2 Systemförvaltare per installation, denna roll beställs från Joliv av ansvarig VC el liknande.

Tilläggsroller

Dessa roller gäller enstaka funktioner och ska kombineras med en grundläggande roll

 

 • Webbanvändare Krävs för inloggning på webben, måste vara en global roll

 • Global Ger tillgång till samtliga grupper i en installation, endast Systemförvaltare kan tilldela denna roll och denna roll är en global roll

 • HR-ansvarig Har behörighet till att se information om lön för andra medarbetare. Används av verksamhetschef och motsvarande. Här anges också yrkestitel, till exempel USK, Läk, SSK eller SJG Ger behörighet att se fliken anställning inne på en specifik medarbetare.

 • DelegeringsAdministratör För att skapa delegeringar krävs rollen DelegeringsAdministratör.

 • SigneringsAdministratör Vid integration till SignIt syns en knapp på startsidan i Epsilon, Öppna i SignIt, för att man inte ska behöva gå till SignIt via patient om man är till exempel en ren administratör.

 • Enhetsadministratör  Krävs för att lägga till godkända enheter när man använder sig av enhetsgodkännande
 • Kontoadministratör Ger behörighet att som standardanvändare ge medarbetare behörighetsroller under sin egen (begränsad, LSSAnvändare, webb) samt vid borttappat lösenord skickas förfrågan om nytt lösen till den som har rollen kontoadministratör och en mejladress i arbetsmejlfältet.
 •  

Journalroller

Dessa syns bara om man har journal

 • SOLLäsare Ger rättighet att läsa alla anteckningar i journal, samt ev. metadata om journalen

 • SOLSkrivare Ger rättighet att skriva, signera, stryka, rätta (sina egna) anteckningar i journalen

 • SOLJournalAdministratör Ger rättighet att öppna/skapa och stänga samt arkivera journal

 • SOLJournalSignerare Kan signera, rätta och stryka andras anteckningar. Nollställa vem som följer upp en plan.
 • LSSLäsare Ger rättighet att läsa alla anteckningar i journal, samt ev. metadata om journalen

 • LSSSkrivare Ger rättighet att skriva, signera, stryka, rätta (sina egna) anteckningar i journalen

 • LSSJournalAdministratör Ger rättighet att öppna/skapa och stänga samt arkivera journal

 • LSSJournalSignerare Kan signera, rätta och stryka andras anteckningar. Nollställa vem som följer upp en plan.
 • HSLLäsare Ger rättighet att läsa alla anteckningar i journal, samt ev. metadata om journalen

 • HSLSkrivare Ger rättighet att skriva, signera, stryka, rätta (sina egna) anteckningar i journalen

 • HSLJournalAdministratör Ger rättighet att öppna/skapa och stänga samt arkivera journal

 • HSLJournalSignerare Kan signera, rätta och stryka andras anteckningar. Nollställa vem som följer upp en plan.

Roller i grupper

 • Globala roller

I första hand tilldelar man sina medarbetare globala roller (Alla grupper). De gäller i samtliga grupper man är medlem i såvida det inte finns lokala roller i någon grupp

 • Lokala roller

Tilldelar man en medarbetare en lokal roll i en specifik grupp (Denna grupp) ersätter denna/dessa alla globala roller. Sätts om en medarbetare är medlem i flera grupper och ska ha avvikande roll i någon/några grupper. Till exempel en VC med hög behörighet ska ha tillgång till fler enheter men med lägre behörighet i dessa, då kan en lokal roll sättas för just den gruppen. Finns det lokala roller går de före de globala.