Planering - digital manual

Planeringsmodulen hette förut Epsilon planering men ingår numera som en modul i Alfa eCare Welfare.

OBS! Manualen kan skilja sig från den installationen som du har i din organisation, beroende på konfiguration och språkpaket. 

Support
Kan du inte hitta svaret i manualen? Registrera ett supportärenden här