Uppgifter

Uppgifter finns med på varje sida som en ikon i höger sidomeny och känns igenom med en checkbox ikon (se röd markering).
Klicka på ikonen för att fälla ut uppgiftsfliken.

Vad används uppgifter till?
Du kan organisera ditt eget arbete genom att skriva påminnelser om något som ska utföras en viss tid eller datum. Det går även att dela ut en uppgift till en medarbetare eller till en hel grupp.

Skriva ny uppgift
Klicka på + Ny uppgift för att få upp ett enkelt formulär. Rubriken är den enda obligatoriska fältet. Som standard är den ansvariga för uppgiften du själv vilket visas som förvald medarbetare.

Visa uppgifter har en direkt koppling till en kund och du kan välja kund från kundväljaren längst ned i formuläret.

Läs och hantera uppgift
Antalet uppgifter som inte är klarmarkerade markeras med en orange cirkel och en siffra bredvid uppgiftsikonen. Öppna uppgiftsfliken för att se vilka uppgifter som du har.
I exemplet ned ligger en uppgift ”Ring färdtjänst” med en beskrivning och slutdatum. I den tomma vita rutan kan du bocka för  att uppgiften är utförd.

Utförda uppgifter flyttas ned under rubriken Utfört. Har du markerat något som utfört av misstag kan du ”avbocka” från den listan.

Ändra eller ta bort uppgift
För att justera en uppgift klickar du på snabbmenyn (tre prickarikon) till höger om en uppgift.  Välj sedan redigera eller ta bort. Avsluta med spara.

Utdelade uppgifter
Alla uppgifter som du har delat ut till antigen en grupp eller en annan medarbetare finns listade under ”Utdelade uppgifter”.
Klicka på Utdelade uppgifter (se rött inringat område nedan).
Rödmarkerade uppgifter är utgånga i tid.