Skapa och redigera uppdrag

Uppdraget är grunden till att en journal skapas upp. Uppdrag inom ett eller flera lagrum och journaltyp(er) startar automatiskt när du lägger till en ny kund, se manual ”Lägg till ny kund” (länka??)

För att lägga till ytterligare uppdrag eller för att redigera befintligt uppdrag börjar du med att gå in på aktuell kund. Välj sedan fliken Uppdrag. 

Tips! Du kan även komma till uppdrag genom att klicka på ”Uppdrag” i kundens journalkort.

För att lägga till ett nytt uppdrag klickar du på  vid det uppdrag du önskar skapa. Välj aktuell journaltyp och klicka sedan på Skapa uppdrag.

Klicka på den gröna raden som omsluter uppdraget och välj Redigera för att uppdatera innehållet. När du är klar klickar du på Spara ändringar. 

För att lägga till livsområden eller motsvarande till en genomförandeplan klickar du först på Redigera. Längst ner på sidan hittar du. Klicka sedan på ”Välj livsområde” och välj från listan till höger. Klicka på  framför ett område för att få fram underkategorier. Om du klickar på ett område får du fram en hjälptext. 

När du har valt ett livsområde samt markerat ”Bedömt funktionstillstånd” och ”Avsett funktionstillstånd” klickar du på Spara.

Observera att du endast kan lägga till ett livsområde åt gången. Upprepa därför förfarandet om du behöver lägga till fler livsområden.

Det är möjligt att redigera redan tillagda livsområden genom att klicka på pennsymbolen  vid ett livsområde. 

Det går även att radera ett livsområde genom att klicka på  vid aktuellt livsområde. 

Om du önskar lägga till insatser till ett uppdrag öppnar du först uppdraget genom att klicka på Redigera. Klicka sedan på . Fyll i önskade fält och avsluta med klicka på Spara. Upprepa förfarandet om du önskar lägga till ytterligare insatser.

Avsluta alltid dina ändringar genom att klicka på .