Sök här

Digital manual - Dokumentation

Dokumentation hette förut Epsilon dokumentation men ingår numera som en modul i Alfa eCare Welfare.

OBS! Manualen kan skilja sig från den installationen som du har i din organisation, beroende på konfiguration och språkpaket. 

Behov av e-learning för dokumentation och planering?

Med hjälp av e-learning kan vikarier och nyanställda enkelt utbilda sig utan extra handledning. Passar även bra för befintlig personal som vill stärka eller komplettera sina kunskaper.

 • Kurser anpassade efter yrkesroll
 • Korta lektioner för bästa möjliga lärande
 • Filmer som handleder kursdeltagaren
 • Statistik och utbildningsförlopp
 • Utbildningsintyg
Alfa eCare Academy

Alfa eCare Academy är en premiumtjänst i prenumerationsform. Gör en intresseanmälan för att få mer information samt offert.

Tiläggsfunktioner för planering och dokumentation

Alfa eCare Welfare – planering och dokumentation, har flera tillägg som utökar funktionaliteten. Här presenteras några av tilläggen. Klicka på läs mer för att få mera information. 

Diagnoser

Läs mer

Här kommer lite text

Mätvärden

Läs mer

Dokumentation och journalföring på ett enkelt och säkert sätt. Då dokumentationen sker direkt på plats, i mobilen, minskar avvikelser och ökar samtidigt delaktigheten.

Arbeta med funktioner så som planer, formulär och uppgifter för att få ökad kvalitet och kontroll i den löpande verksamheten.

Urval av nyckelfunktioner:

 • Stöd för lagrummen SoL, LSS och HSL 
 • Webb och mobil app 
 • Genomförande- och hälsoplaner
 • Rapporter och statistik
 • Stöd för IBIC, ICF, KVÅ m fl
 • Säker meddelandefunktion
 • Spårbarhet och loggning

Smart planner / utkast

Läs mer

Utkast är en funktion som förenklar planeringsarbetet. Genom att skapa varianter av en planering och göra testskott som fokusererar på olika faktorer är det lättare att hitta den mest optimala lösningen för den skarpa planeringen.

Smartplanner använder sig ut av AI vilken är framtagen tillsammans med RISE för att automatplanera utifrån ett antal olika prioriteringar.

Extern statistik

Läs mer

Funktionen extern statistik har mätvärden för alla lagrum. Möjlighet att visa data för genomförandeplaner, journalanteckeckningar, åtgärder, antal signeringar mm.

Med hjälp av en väl utvecklad filterfunktion är det enkelt att hitta den statistik som eftersöks.

Kombinera fler olika värden i samma grafer för att göra bättre analyser.