Sökordsstatstik [tilläggsfunktion]

Syftet med rapporten är att få lagstadgad statistik (KVÅ-koder) som underlag till socialstyrelsen​.

– Val finns för period då åtgärden skapades samt patientens/kundens födelseår​.

– Data som kommer med i rapporten är inom lagrummet HSL.

– Rapporten visar Länskod, Kommunkod, Personnummer, Åtgärdskod, Åtgärdsdatum, KVÅ

Länskod och Kommunkod hämtas från gruppens information.
Personnummer visar det fullständiga personnumret för patienten/kunden.

Åtgärdskod(KVÅ) visar sökordets KVÅ-kod.

Åtgärdsdatum visar vilket datum journalanteckningen skapades

Kod för yrkesbeteckning(KVÅ) visar yrkesbeteckningens KVÅ-kod för den personal som skapade journalanteckningen.