Statistik journalanteckningar

Syftet med rapporten är hämta aggregerad statistik från journalanteckningar

Det finns olika urval att göra i vyn. Görs inget val så kommer samtliga journalanteckningar som du har tillgång till att visas. 

Urval som kan göras i vyn är dessa:
Skapad – När journalanteckningarna är skapade
Status – Status på journalanteckningarna
Grupp – Vilken/vilka grupper ska tas med i urvalet, detta styr urvalet för både kund och medarbetare
Team – Vilken/vilka team som ska tas med i urvalet
Kund – Kunder som visas baseras på gruppvalet
Medarbetare – De medarbetare som visas baseras på gruppvalet
Befattning –  Välj vilken/vilka befattningar du vill ha med i urvalet
Journaltyper – De journaltyper du kan välja mellan är de du har behörighet till. Detta styr urvalet för anteckningstyper
Anteckningstyper – Visar samtliga anteckningstyper du har behörighet till. Detta styr innehållet i urvalet för sökord
Sökord – Visar samtliga sökord du har behörighet till