Meddelande

I meddelandefunktionen kan du kommunicera skriftligt med enstaka eller grupper av medarbetare. Här kan du skriva personuppgifter om kunder. Var dock noga med att välja rätt mottagare.

För att gå till meddelandefunktionen klickar du på  i den högra menyn. Om du har nya eller olästa meddelanden visas det med en siffra som indikerar antalet nya meddelanden 

Du kan nå meddelandefunktionen oavsett på vilken sida du befinner dig i systemet.

När du gått in på dina meddelanden ser du en lista över din meddelandehistorik. Nya eller olästa meddelanden visas med symbolen samt att namnet på avsändaren är markerad med fet stil. Ett tips är att använda sökrutan längst upp för att söka bland konversationer.

Läsa/svara på meddelande

Klicka på raden för meddelandet. Du ser då hela konversationen. Du skriver ditt meddelande i textrutan längst ner och skickar genom att klicka på  

Skicka nytt meddelande

För att skicka ett nytt meddelande klickar du på . Klicka på den person som du vill skicka meddelandet till, skriv meddelandet och klicka på  . Du kan även skicka till en hel grupp genom att markera rutan framför aktuell grupp. Ett tips är att använda sökrutan för att hitta en specifik medarbetare, befattning eller grupp.

 

Skapa sändlistor

Klicka först på  och sedan på . Namnge sändlistan och klicka på Spara. För att lägga till medarbetare i sändlistan klickar du på och väljer ”Lägg till från kontaktlista”. Du väljer personer från listan ”Nya kontakter” och klickar på spara. Du kan enkelt ta bort en person från listan genom att klicka på  

 

Frånvarande

Om du vill lägga in att du är frånvarande bockar du för ”Frånvarande”. Du får då möjlighet att lägga till en sluttid med dag och tid samt ett meddelande om du önskar. 

Din frånvaromarkering blir synlig för övriga i meddelandefunktionen som en markering och med ett eventuellt meddelande vid ditt namn. 

 

Du tar bort din frånvaro genom att bocka ur rutan ”Frånvarande”.