Lägg till medarbetare

Gå till vyn Medarbetare i huvudmenyn och välj sedan + Lägg till.

Observera att medarbetaren skrivs in till den grupp du befinner dig i. Om du har tillgång till flera grupper och du befinner dig i fel grupp, använd gruppväljaren för att byta till rätt grupp.

Välj antingen personnummer eller arbetstagarID. Skriv in uppgifterna i rutan + Hämta

Personnummer måste innehålla 12 siffror och bindestreck, t.ex. 19121212-1212
Valet personnummer är en konfiguration som installeras vid uppsättning av installationen.
Är din verksamhet kopplat till SPAR så hämtas automatiskt vissa personuppgifter när du väljer att använda personnummer. 

Skriv in medarbetarens personuppgifter.
Förnamn och Efternamn är tvingande fält medans resterande är valfria och kan fyllas i senare. 

Avsluta med att trycka på den gröna disketten för att spara.